GUPTA kostenonderzoek: uitleg en acties

16-10-2020
Het kostenonderzoek laat zien dat een inhaalslag nodig is. Wat betreft tarieven, grip op kwaliteit én betaalbaarheid. In 2021 maken we een kleine stap in ons tarief, het afgelopen jaar een grote.

Wat we volgend jaar kunnen doen, hangt mede af van de vraag of we samen grip kunnen krijgen op thema’s die ons allen aangaan. We willen samen met zorgverleners en patiënten werken aan toekomstbestendig beleid. We streven naar afspraken over kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Binnenkort gaan we weer met de koepels aan tafel. En daarna zoeken we ook weer rechtstreeks de dialoog met zorgaanbieders.

Acties naar aanleiding van het kostenonderzoek

Vooruitlopend op de uitkomst van het landelijke kostenonderzoek van GUPTA hebben wij voor 2020 al een verhoging (+5 procent) van het tarief voor fysiotherapie toegepast en een verhoging van 3 procent voor de paramedische zorgsoorten. 

Op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek zijn we, samen met andere zorgverzekeraars en paramedische beroepsverenigingen, op zoek gegaan naar de gemeenschappelijke stappen die we kunnen zetten om paramedische zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Dit heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke werkagenda met verbeterpunten en acties. Deze werkagenda is momenteel nog volop in ontwikkeling, maar we zijn blij dat we met elkaar optrekken om te zorgen voor een beheerste kostenontwikkeling binnen de paramedische zorg. Meer informatie hierover kunt u nalezen op zn.nl.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam