Tot wanneer kan ik een overeenkomst voor 2020 afsluiten?

Voor fysiotherapie
Praktijken met een overeenkomst Fysiotherapie Intensief of Generiek A 2019-2020 ontvangen geen nieuw aanbod voor 2020; deze overeenkomsten lopen door tot en met 31 december 2020. Praktijken met een overeenkomst Fysiotherapie Generiek B, Basis of Verbetertraject 2019 met een einddatum van 31-12-2019 ontvangen in september 2019 een contractaanbod voor een overeenkomst Fysiotherapie 2020*. Deze praktijken ontvangen begin september via het Zorginkoopportaal van VECOZO een contractaanbod voor 2020. Als u ons nieuwe aanbod niet accepteert, ontvangt u hier twee keer een herinnering van via VECOZO. 

U kunt de overeenkomst voor 2020 uiterlijk op 31 oktober 2019 afsluiten via VECOZO. Per 1 november vervalt het aanbod. U kunt daarna geen overeenkomst meer met ons sluiten. Vanaf 11 november informeren wij onze verzekerden via de Zorgzoeker op onze website met welke zorgaanbieders wij in 2020 een overeenkomst gesloten hebben. 

* Indien u een overeenkomst Fysiotherapie Verbetertraject 2019 heeft en de behandelindex van uw prakijk over kalenderjaar 2018 is hoger dan 150, komt uw praktijk voor 2020 niet in aanmerking voor een overeenkomst Fysiotherapie.

Voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg
De overeenkomst Paramedische zorg heeft een einddatum van 31-12-2020. Zorgaanbieders ontvangen om deze reden geen nieuw aanbod voor het jaar 2020.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord