Contractaanbod 2021

Heeft u specifieke vragen over het contractaanbod of wilt u meer weten over de totstandkoming van het contractaanbod voor 2021? Op deze webpagina leest u hierover meer en vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Een sterke, toekomstbestendige eerste lijn

Paramedische zorg helpt bij het voorkomen of uitstellen van (duurdere) behandelingen in de tweedelijns zorg. Ook levert deze zorg een cruciale bijdrage aan zelfredzaamheid, participatie en herstel. Juist daarom werken we graag samen met u aan een sterke, toekomstbestendige eerste lijn.

Zowel in ons inkoopbeleid als in ons contractaanbod voor 2021 hebben we daarom de focus gelegd op verschillende hoofdpunten/thema’s. Hieronder vindt u meer uitleg over de belangrijkste hoofdpunten/thema’s.

We faciliteren zinnige zorg initiatieven en moedigen deze aan

Zoals in ons inkoopbeleid staat vermeld, streven we naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. Een enorm belangrijke uitdaging waar we graag samen met u en uw patiënten aan werken. En juist zorgaanbieders en patiënten hebben vaak zelf hele goede ideeën over wat er anders of beter kan.

 • We helpen zorgaanbieders graag met het faciliteren van zinnige zorg initiatieven, zogeheten ‘Good Practices’ en moedigen deze aan. Zorgaanbieders die actief en aantoonbaar werk maken van zinnige zorg initiatieven belonen we in ons contractaanbod voor 2021.

Naast toegankelijkheid en betaalbaarheid ook aandacht voor doelmatige zorg

Steeds meer patiënten vragen ons waar de beste zorg wordt geleverd voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Daarom vinden wij het - naast toegankelijkheid en betaalbaarheid - belangrijk dat er doelmatige zorg wordt geleverd.

Om de doelmatigheid van zorg te meten, kijken we bijvoorbeeld bij fysiotherapie naar de behandelindex. Deze index geeft aan hoe de praktijk van een fysiotherapeut op het gebied van doelmatig behandelen presteert vergeleken met andere praktijken. Een praktijk met een behandelindex van 100 zit op het landelijk gemiddelde. Een praktijk met een behandeling van boven de 100 heeft meer behandelingen uitgevoerd dan verwacht en een praktijk met een behandelindex onder de 100 heeft minder behandelingen uitgevoerd op basis van 5 patiënt kenmerken dan verwacht. Lees meer over de behandelindex voor fysiotherapie

 • De doelmatigheid van praktijken willen wij stimuleren. Dit betekent dat praktijken die doelmatige zorg leveren een relatief hoger tarief krijgen in 2021 dan praktijken die minder doelmatig handelen.

Gezamenlijke stappen naar toekomstbestendige en betaalbare paramedische zorg

In de afgelopen maanden zijn op landelijke niveau met paramedische beroepsverenigingen in overleg gegaan over de toekomstbestendigheid en betaalbaarheid van paramedische zorg. In deze overleggen zijn we op zoek gegaan naar gezamenlijke stappen die we kunnen zetten om een betere balans te vinden tussen toegankelijkheid, kosten en betaalbaarheid. Dit heeft inmiddels geleid tot een werkagenda met verbeterpunten en acties. Meer hierover kunt u nalezen op zn.nl.

 • De overleggen die op landelijk niveau worden gevoerd, de uitkomsten van het kostenonderzoek (t.b.v. de tariefbepalingen) en de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke werkagenda maken onderdeel uit van het contractaanbod voor 2021.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie specifieke vragen over het contractaanbod voor 2021? Hieronder vindt u een overzicht van actuele veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Wat zijn de tarieven voor 2021?

  Voor 2021 kennen we vier overeenkomsten voor fysiotherapie: Intensief, Generiek A, Generiek B en Basis. Komend jaar stijgen de tarieven voor de overeenkomsten Intensief en Generiek A met 1,73% ten opzichte van 2020. De tarieven van de overeenkomsten Generiek B en Basis stijgen met 1% ten opzichte van 2020. Deze stijging volgt op de eerdere stijging in 2020 van 5%. 

  Voor 2021 stijgen de tarieven voor logopedie, logopedie met kwaliteitstoets, oefentherapie, ergotherapie, huidtherapie en diëtetiek met 1%. Deze stijging volgt op een eerdere stijging in 2020 van 5%.  

  Meer informatie over de individuele zittingen fysiotherapie vindt u op onze website, de tarieven voor de overige prestaties staan in het contractaanbod in VECOZO.

 • Wat doet Coöperatie VGZ met de uitkomsten van het afgeronde kostenonderzoek paramedische zorg? 

  Het kostenonderzoek laat zien dat een inhaalslag nodig is. Wat betreft tarieven, grip op kwaliteit én betaalbaarheid. In 2021 maken we een kleine stap in ons tarief, het afgelopen jaar een grote.

  Wat we volgend jaar kunnen doen, hangt mede af van de vraag of we samen grip kunnen krijgen op thema’s die ons allen aangaan. We willen samen met zorgverleners en patiënten werken aan toekomstbestendig beleid. We streven naar afspraken over kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Binnenkort gaan we weer met de koepels aan tafel. En daarna zoeken we ook weer rechtstreeks de dialoog met zorgaanbieders.

  Acties naar aanleiding van het kostenonderzoek

  Vooruitlopend op de uitkomst van het landelijke kostenonderzoek van GUPTA hebben wij voor 2020 al een verhoging (+5 procent) van het tarief voor fysiotherapie toegepast en een verhoging van 3 procent voor de paramedische zorgsoorten.  

  Op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek zijn we, samen met andere zorgverzekeraars en paramedische beroepsverenigingen, op zoek gegaan naar de gemeenschappelijke stappen die we kunnen zetten om paramedische zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Dit heeft inmiddels geleid tot een gezamenlijke werkagenda met verbeterpunten en acties. Deze werkagenda is momenteel nog volop in ontwikkeling, maar we zijn blij dat we met elkaar optrekken om te zorgen voor een beheerste kostenontwikkeling binnen de paramedische zorg. Meer informatie hierover kunt u nalezen op zn.nl.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord