Afspraken VGZ rond zorgplannen aspecifieke lage Rugpijn

03-07-2018

De afgelopen week hebben fysiotherapeuten ons veel vragen gesteld naar aanleiding van afspraken tussen VGZ onze alliantiepartners FysioTopics en Zorg1. In verband daarmee geven we graag een toelichting op de gemaakte afspraken.

De kern van de afspraken is:

  • werken met een gestructureerde en bewezen aanpak op basis van bestaande richtlijnen
  • delen van kennis en resultaten om continu te kunnen verbeteren
  • inzicht in en transparantie over het resultaat van behandelingen
  • minder administratieve lastendruk door uniforme registratie     
  • ruimte voor eigen verantwoordelijkheid zorgverlener door productfinanciering 
  • behandelgarantie: geen extra kosten voor de klant als klachten terugkomen

De resultaten tot nu toe zijn bemoedigend:

  • al ruim 30.000 mensen behandeld met goede resultaten
  • 90% van de cliënten ervaart veel verbetering of volledig herstel
  • groeiend aantal praktijken sluit zich aan bij good practice lage rugpijn

Vaste vergoedingen, afhankelijk van zorgzwaarteprofiel

Met Zorg1 en FysioTopics hebben we financiële afspraken gemaakt voor de behandeling van aspecifieke lage rugpijn, gebaseerd op de KNGF-behandelrichtlijnen. Beide alliantiepartners delen ons streven naar zinnige zorg. Dat is zorg die beter en goedkoper is, gebaseerd op initiatieven van zorgverleners.

De financiële afspraken betekenen dat er vaste vergoedingen betaald worden voor behandelingen, ingedeeld naar drie categorieën, gebaseerd op drie zorgzwaarteprofielen. Onze klanten weten vooraf waar ze aan toe zijn en krijgen een behandelgarantie voor een bepaalde periode.

Inzicht in uitkomsten van de behandeling

Er zijn jaarlijks 1,6 miljoen mensen met pijnklachten in hun onderrug. Fysiotherapeuten die werken op basis van de afspraken met Zorg1 en FysioTopics, bepalen vooraf hoe intensief de behandeling moet zijn en hoe lang die gaat duren. Klanten krijgen persoonlijke begeleiding en worden actief betrokken bij hun behandeling.

Deze aanpak geeft uitstekende resultaten en klanten krijgen precies de zorg die nodig is. Het interessante van de gekozen aanpak is dat we gezamenlijk inzichtelijk maken wat de toegevoegde waarde van fysiotherapiebehandelingen is bij lage rugpijn. De gestructureerde aanpak helpt ons om de zorg duurzaam te verbeteren op basis van relevante uitkomsten.

Behandelgarantie

90% van de klanten die gebruik maken van een zorgplan, ervaart veel verbetering of is na afloop van de behandeling volledig hersteld. In de aanpak die we met Zorg1 en FysioTopics hebben afgesproken, krijgen klanten een behandelgarantie. Als dezelfde klacht binnen een bepaalde termijn terugkomt, krijgt de klant een vervolg op de behandeling aangeboden zonder bijkomende kosten. Voor de financiële consequenties voor aanbieders verwijzen we naar de afspraken die FysioTopics en Zorg1 met ons gemaakt hebben. De betreffende informatie is via hen op te vragen.

Stepped care

Het is mogelijk om binnen de trajecten te wisselen van zorgzwaarteprofiel, zodat passende zorg geboden wordt. Niet minder dan nodig en niet meer dan noodzakelijk.

Meer informatie over aanpak en voorwaarden van onze alliantiepartners vindt u via de websites vanFysioTopics en Zorg1.