Afspraken over paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

21-03-2020
Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

Afspraken paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis

Lees meer over de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in paramedische zorgverlening moeten professionals alle zeilen bijzetten. Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van paramedische zorgverleners en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. Daarnaast willen paramedische zorgverleners hun aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zich beperkt en dat zij hun werk veilig kunnen doen. Waar mogelijk zal paramedische zorg digitaal plaatsvinden en in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Meer informatie en actualiteiten

ZN onderhoudt nauw contact met de betrokken beroepsverenigingen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen. Gezamenlijk werken wij met alle zorgverzekeraars en beroepsgroepen aan een overzicht met vragen en antwoorden voor zorgverleners.

Prestaties en tarieven

Bekijk de prestaties en tarieven met betrekking tot consulten op afstand hieronder: 

Videoconsult

Voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie en oefentherapie

Behandelingen kunnen via een videoconsult gedeclareerd worden onder de reguliere prestaties uit de overeenkomst. Dus bijvoorbeeld een reguliere behandeling via videoconsult declareert u middels de prestatie ‘individuele reguliere zitting’ en een intake en onderzoek via een videoconsult declareert u via de prestatie ‘(screening), intake en onderzoek’. Deze prestaties met bijbehorend tarief vindt u in uw huidige overeenkomst en declareert u al bij ons. Het tarief blijft gelijk. Meer informatie over het videoconsult en de voorwaarden vindt u in de bijlage van dit bericht.

Voor logopedie

Hiervoor declareert u het videoconsult via de prestatie ‘telelogopedie’. Deze prestatie kopen wij momenteel niet in en vindt u dus niet terug in uw huidige overeenkomst. De prestaties vindt u in het overzicht hieronder. Het tarief voor de zittingen telelogopedie is gelijk aan het tarief van de individuele zitting en deze vindt u terug in uw huidige overeenkomst. 

 
Prestatie Prestatiecode
Individuele zitting telelogopedie 05/4002
Individuele zitting telelogopedie Stotteren 05/4309
Individuele zitting telelogopedie Afasie 05/4312
Poliklinische telelogopedie 06/193086
Poliklinische telelogopedie Stotteren 06/192981
Poliklinische telelogopedie Afasie 06/192982

Telefonische zitting

Voor diëtetiek: 

Wij hebben de prestatie ‘telefonische zitting’ al ingekocht. U vindt deze prestatie met bijbehorend tarief in uw overeenkomst.

Voor ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie:

Een telefonische zitting kan gedeclareerd worden onder de prestatie ‘telefonische zitting’. Hieronder vindt u een overzicht van de prestatiecode die u hiervoor gebruikt. Het tarief voor de telefonische zitting is gelijk aan het tarief van de individuele zitting en deze vindt u terug in uw huidige overeenkomst. 

Zorgsoort
Prestatie
Prestatiecode
Ergotherapie
Telefonische zitting Ergotherapie
88/5010
 
Telefonische zitting Poliklinische Ergotherapie
06/192946
Fysiotherapie
Telefonische zitting Fysiotherapie
04/1920
 
Telefonische zitting PoliklinischeFysiotherapie
06/193026
Logopedie
Telefonische zitting Logopedie
05/4010
 
Telefonische zitting Poliklinische Logopedie
06/193085
Oefentherapie
Telefonische zitting Oefentherapie
07/2700
 
Telefonische zitting Poliklinische Oefentherapie
06/192954
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord