Top 5 afwijsredenen en mogelijke oplossingen

Indien uw machtigingsaanvraag onvolledig is of niet voldoet aan de voorwaarden, wijzen wij de aanvraag af. Op deze pagina lichten wij de vijf meest voorkomende redenen voor een afwijzing toe én helpen wij u met het vinden van een mogelijke oplossing hiervoor.


 Raadpleeg de afwijsreden van uw aanvraag

Is uw machtigingsaanvraag afgewezen? Kies hieronder de reden die in uw afwijsbrief genoemd wordt voor meer uitleg, tips en adviezen.

 • Wat betekent dit?

  De diagnose in de verwijzing, beschreven door een erkend verwijzer, komt niet (volledig) overeen met een indicatie zoals in bijlage 1 omschreven.

  Denkt u dat de diagnose wél overeenkomt met een indicatie in bijlage 1? Controleer dan of in de verwijzing alle voorwaarden voor aanspraak op de betreffende diagnosecode benoemd zijn. Hiervoor verwijzen we u graag naar de DCSPH-lijst.

  Wat kunt u doen?

  Wilt u de bestaande aanvraag aanvullen met een nieuwe verwijzing? Gebruik hiervoor formulier Aanvullende informatie aanleveren.

 • Wat betekent dit?

  Een verlenging van de machtiging is niet mogelijk aangezien er al een machtiging is afgegeven voor de maximale termijn voor de behandeling. Mogelijk heeft onze verzekerde het behandeltraject (gedeeltelijk) bij een andere praktijk gevolgd waardoor de maximale termijn is bereikt.

  Het afwijken van de landelijke maximale termijn is niet mogelijk. Voor het inzien van de maximale termijn van het behandeltraject verwijzen we u graag naar de DCSPH-lijst.

  Wat kunt u doen?

  Heeft onze verzekerde een aanvullende verzekering? Dan kunt u met de verzekerde bespreken dat de behandeling mogelijk voortgezet kan worden door gebruik te maken van deze aanvullende verzekering.
 • Wat betekent dit?

  Op basis van de door u aangeleverde verwijzing hebben wij geconstateerd dat er wél een indicatie akkoord is volgens bijlage 1, maar dat dit een andere diagnosecode betreft dan de door u aangeleverde diagnosecode. De indicatie correspondeert dus niet met de door u aangeleverde diagnosecode.

  Wat kunt u doen?

  U kunt met behulp van de uitgebreide DCSPH-lijst de juiste diagnosecode selecteren. De juiste diagnosecode kunt u aanleveren via formulier Aanvullende informatie aanleveren.
 • Wat betekent dit?

  Voor de aangevraagde behandeling is al eerder een goedkeuring afgegeven aan deze of aan een andere praktijk. Onze verzekerde heeft dus al een lopende machtiging voor deze behandeling.

  Wat kunt u doen?

  Heeft u géén lopende machtiging voor deze verzekerde?
  U kunt bij onze verzekerde nagaan of er al een machtiging actief is bij een andere praktijk. Vanwege de privacywetgeving kunnen wij deze gegevens niet aan u verstrekken. Mocht de verzekerde ook niet weten of er sprake is van een lopende machtiging bij een andere praktijk, kan deze dit navragen door zelf contact op te nemen met de klantenservice van hun verzekering.

  Is het medisch noodzakelijk om bij twee praktijken te behandelen?
  Soms is er een medische noodzaak voor gelijktijdige behandeling van dezelfde indicatie bij 2 praktijken. In dit geval kunt u een tweede machtiging aanvragen, naast een lopende machtiging bij een andere praktijk. Dit kunt u doen via formulier Machtigingsaanvraag indienen. Wij vragen u om dan de volgende documenten toe te voegen aan uw aanvraag:
  • Een verklaring van de arts met een beschrijving van de medische noodzaak voor gelijktijdige behandeling van dezelfde indicatie bij 2 praktijken
  • Een beschrijving van afstemming tussen behandelplannen van beide praktijken.
 • Wat betekent dit?

  Het is medisch verantwoordelijk om de eerste behandeling binnen 3 maanden vóór of na de verwijsdatum plaats te laten vinden. Uw aanvraag voldoet niet aan deze voorwaarde.
  De verwijzing mag nog tot maximaal 3 maanden na de start van de behandelingen worden uitgeschreven.

  Wat kunt u doen?

  • Ligt de ingangsdatum van de behandeling meer dan 3 maanden vóór de verwijsdatum?
   U kunt een nieuwe ingangsdatum aan ons doorgeven die minder dan 3 maanden vóór de verwijsdatum ligt. Deze kunt u aanleveren via formulier Aanvullende informatie aanleveren.

   Was er voorafgaand aan de huidige ingangsdatum al sprake van de indicatie? Lever dan een verwijzing van een erkende verwijzer aan die dit aantoont. Ook deze verwijzing kunt u aanleveren via formulier Aanvullende informatie aanleveren.
  • Ligt de ingangsdatum van de behandeling meer dan 3 maanden na de verwijsdatum?
   Controleer of u de juiste ingangsdatum hanteert. De machtigingsaanvraag dient in te gaan vanaf de eerste declaratie op diagnosecode CSI 008, tenzij het een verlengingsaanvraag betreft. Indien u niet de juiste ingangsdatum heeft aangeleverd, kunt u deze corrigeren via formulier Aanvullende informatie aanleveren.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam