Machtiging longaandoeningen

Bij verzekerden die voorheen een machtiging voor COPD hadden, constateren we de afgelopen periode een toename in machtigingsaanvragen voor de indicaties aangeboren afwijking tractus respiratorius of diffusie interstitiële longaandoening. Aangezien de aard van die indicaties van elkaar verschillen, wordt er bij deze machtigingsaanvragen extra informatie opgevraagd. Op deze pagina informeren we u hierover.

Had uw patiënt voorheen een machtiging voor COPD onder diagnosecode 2554 en wilt u nu een machtiging voor de indicatie aangeboren afwijking van de tractus respiratorius of diffuse interstitiële longaandoening (indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis) aanvragen? Dan vragen wij van u de indicatie met de daarbij behorende onderliggende pathologie en/of uitslagen van longfunctietests, opgesteld door een longarts.

Diagnosecode 2554 is per 1 januari 2019 machtigingsvrij (hiervoor gelden de wettelijke maximum aantal behandelingen):

 • Astmatische bronchitis met COPD
 • Bronchiëctasieën met COPD
 • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
 • Chronische (astmatische) bronchitis met COPD
 • Emfyseem bij COPD
 • Longfibrose, indien tevens COPD (indien er sprake is van stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD)

Voor Diagnosecode 2551 is een machtiging noodzakelijk (geen maximum aantal behandelingen):

 • Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen

Voor Diagnosecode 2556 is een machtiging noodzakelijk (geen maximum aantal behandelingen):

 • Diffuse interstitiële longaandoeningen (indien er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis)

Wij vragen u altijd een kopie van de verklaring in het patiëntendossier te bewaren. Een machtiging kunt u hier online aanvragen.

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam