Machtiging longaandoeningen

Had uw patiënt voorheen een machtiging voor COPD onder diagnosecode 2554 en wilt u nu een machtiging aanvragen voor de indicatie aangeboren afwijking van de tractus respiratorius of diffuse interstitiële longaandoening? Omdat de aard van die indicaties van elkaar verschilt, wordt er bij deze machtigingsaanvragen extra informatie opgevraagd.

Welke extra informatie vragen wij?

Wij ontvangen graag van u de indicatie met de daarbij behorende onderliggende pathologie en/of uitslagen van longfunctietests, opgesteld door een longarts.

Diagnosecodes

Het gaat hier om diagnosecodes 2551 en 2556. Diagnosecode 2554 kan machtigingsvrij gedeclareerd worden. De indicaties die bij deze diagnosecodes horen, kunt u hieronder terugvinden: 

 • Diagnosecode 2554 is machtigingsvrij (hiervoor gelden de wettelijke maximum aantal behandelingen):

  • Astmatische bronchitis met COPD
  • Bronchiëctasieën met COPD
  • Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
  • Chronische (astmatische) bronchitis met COPD
  • Emfyseem bij COPD
  • Longfibrose, indien tevens COPD (indien er sprake is van stadium II of hoger van de GOLD classificatie voor COPD)
 • Voor Diagnosecode 2551 was voor behandelingen die zijn uitgevoerd vóór 31 januari 2023 een machtiging noodzakelijk (geen maximum aantal behandelingen):

  • Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen
 • Voor Diagnosecode 2556 was voor behandelingen die zijn uitgevoerd vóór 31 januari 2023 een machtiging noodzakelijk (geen maximum aantal behandelingen):

  • Diffuse interstitiële longaandoeningen (indien er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis)

Bewaar altijd een kopie van de verklaring in het patiëntendossier.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam