Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord


Machtiging aanvragen of wijzigen

Voor sommige behandelingen is vooraf toestemming van ons nodig om de zorg vergoed te kunnen krijgen. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie over het aanvragen van een machtiging, het indienen van een herhaalaanvraag en het overnemen van een machtiging.

Een machtiging aanvragen

Voor de start van een behandeltraject, heeft u toestemming nodig voor indicaties die zijn opgenomen in Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering. Hebt u een overeenkomst met ons? Dan hoeft u voor deze indicaties geen machtiging aan te vragen. Via onderstaande links kunt u direct een machtiging bij ons aanvragen of aanvullende informatie aanleveren.

Wat is de status van uw aanvraag?

De snelheid waarmee een machtigingsaanvraag afgehandeld wordt, is afhankelijk van de manier waarop de aanvraag is ingediend. Hieronder ziet u de gemiddelde doorlooptijd:

Via de website binnen 10 werkdagen:
Wordt een aanvraag via de website ingediend? Dan handelen wij de aanvraag bij complete en correcte aanlevering binnen 10 werkdagen af. 

 Via de post binnen 10 - 15 werkdagen: 
De verwerking van een aanvraag per post neemt enkele dagen extra in beslag. Bij complete en correcte aanlevering handelen wij de aanvraag binnen 10 - 15 werkdagen af.

Let op: wij sturen u per post onze terugkoppeling, op het adres dat u in Vektis geregistreerd heeft. Heeft u geen (goedkeurings-)brief van ons ontvangen? Controleer dan eerst uw adres in Vektis en pas uw gegevens indien benodigd aan. Hierna kunt u een nieuwe goedkeuringsbrief aanvragen bij ons Zorgaanbiedersloket.


Een bestaande machtiging overnemen of aanpassen

In sommige gevallen kunt u als zorgaanbieder een bestaande machtiging overnemen, aanpassen of een tweede machtiging aanvragen. Hieronder leest u in welke situaties een wijziging mogelijk is.

 • Het overnemen van een machtiging i.v.m. het stoppen van behandelingen bij een andere praktijk.

  Een bestaande machtiging voor paramedische zorg kan alleen worden overgenomen van een andere praktijk, wanneer die praktijk de behandelingen stopt. Is dit van toepassing voor uw patiënt? Dan vragen wij u vriendelijk dit formulier in te vullen en bij ons aan te leveren.

 • Het aanpassen van een machtiging i.v.m. een wijziging van AGB-praktijkcode.

  Wanneer de AGB-code van uw praktijk is gewijzigd, dan kunt u de lopende machtigingen van uw patiënten die bij ons verzekerd zijn in één keer omzetten naar de nieuwe AGB-code. Wij vragen u vriendelijk dit via dit formulier aan ons door te geven.
 • Het aanvragen van een tweede machtiging i.v.m. behandeling bij meerdere praktijken.

  In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk dat een patiënt gelijktijdig wordt behandeld voor eenzelfde indicatie, door meerdere paramedische zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • Verschillende ‘verbijzonderde’ therapievormen, zoals een combinatie van oedeemtherapie en bekkentherapie.
  • Of in het geval van poliklinische zorg, als onderdeel van een postoperatief behandelprogramma in combinatie met een verbijzonderde therapievorm voor een andere indicatie.

  Wanneer u met meerdere zorgaanbieders gelijktijdig een cliënt behandeld voor eenzelfde indicatie, dan vragen wij u vriendelijk hier een tweede machtiging voor aan te vragen. De machtiging dient een medische onderbouwing te bevatten met de reden waarom een behandeling door twee verschillende praktijken gewenst is. Via dit formulier vraagt u een tweede machtiging aan.

 • Het wijzigen van de (verouderde) diagnosecode van een machtiging, in verband met de nieuwe uniforme diagnosecodelijst DCSPH.

  Per 1 januari 2020 is de uniforme diagnosecoderingenlijst Fysiotherapie (DCSPH) ingevoerd. Deze lijst maakt onderdeel uit van de landelijke afspraken die gemaakt zijn rondom uniformering van paramedische zorg en vermindering van administratieve lasten. Met de nieuwe lijst gaan we van 4823 (theoretisch mogelijke) diagnosecodes naar 1490 codes. De nieuwe uniforme lijst vindt u op de website van Beroepsvereniging KNGF. Door in deze lijst te filteren, kunt u zien welke (nieuwe) diagnosecode voor uw patiënt van toepassing is.

  Het wijzigen van de diagnosecodes kan gevolgen hebben voor bestaande machtigingen.

  Heeft uw patiënt een machtiging met een oude diagnosecode voor een behandeltraject gericht op een indicatie die is opgenomen in Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering? Dan moet de diagnosecode van deze machtiging aangepast worden, als deze nog doorloopt in 2021 (tot maximaal 2023). De einddatum van de machtiging met verouderde diagnosecode wordt namelijk vastgesteld op 31 december 2020.

  We begrijpen dat het aanpassen van bestaande machtigingen tot extra administratieve lasten kan leiden bij u als zorgaanbieder. Als zorgverzekeraar mogen wij echter geen diagnosecode aanpassen in een machtiging. Daarom vragen wij u in dit geval een nieuwe machtigingsaanvraag in te dienen via dit formulier.

  Heeft uw patiënt een machtiging met een diagnosecode die wel conform de nieuwe DCSPH-lijst is, dan hoeft u geen actie te ondernemen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam