Uw gekozen zorgsoort:

Wie bepaalt het maximum in een zorgplan?

De zorgaanbieders bepalen het maximum. De zorgaanbieders hebben samen met ons afspraken gemaakt over het behandeltraject en de daarvoor betaalde prijs. Binnen de vaste prijs per traject kan de therapeut zelf invulling geven of gebruikmaken van de bestaande protocollen.