Uw gekozen zorgsoort:

Zinnige zorg en good practices

De meest besproken onderwerpen hebben we op een rij gezet, verdeeld in categorieën.

 • In 2018 zijn wij twee allianties aangegaan met partijen die voldoen aan onze zinnige zorg criteria: FysioTopics en Zorg1 en de daarbij betrokken zorgaanbieders. Samen met deze alliantiepartners zijn zorgplannen ontwikkeld. Deze zorgplannen zijn de door VGZ geaccordeerde good practices. Met deze good practices willen we komen tot een verandering in de fysiotherapeutische zorg. We faciliteren een transformatie waarbij de deelnemende zorgaanbieders worden gestimuleerd om (kosten-)effectieve zorg te leveren. Op dit moment hebben we met FysioTopics en Zorg1 afspraken gemaakt over de zorgplannen voor aspecifieke rugklachten. Wilt u ook met deze zorgplannen werken? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Welke door VGZ geaccordeerde good practices zijn er?
  Op dit moment kopen wij de good practice ‘aspecifieke lage rugklachten’ in bij deelnemende zorgaanbieders die samenwerken met onze alliantiepartners FysioTopics en Zorg1. Daarnaast ontwikkelen we samen met de alliantiepartners good practices voor de behandeling van aspecifieke nekklachten, schouderklachten, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en artrosegerelateerde klachten.
 • Waar kan ik mijn Zinnige Zorg idee bij VGZ indienen?

  Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te houden zetten wij in op zinnige zorg via good practices. We willen graag in contact komen met zorgaanbieders die voorop lopen en waardevolle stappen zetten om zorg zinniger te maken. U kunt uw ideeën met ons delen via het zinnige zorg loket.

  Lees hier meer over zinnige zorg.

 • VGZ gaat voor zinnige zorgaanbiedersbeleving

  Meer tijd voor de patiënt en minder tijd kwijt aan ons. Dat is wat we zorgaanbieders wensen. Dit doen we onder de noemer zinnige zorgaanbiedersbeleving. Wat dit inhoudt leggen we uit in onderstaande video.

    

  Door bijeenkomsten te organiseren voor zorgaanbieders, halen we de wensen direct op bij de bron. Van de eerste bijeenkomst maakten we een korte videoreportage.

 • Wat is er bijzonder aan de aanpak in dit zorgplan ‘Lage Rugpijn?’
  • Er is inzicht in en transparantie over het resultaat van behandelingen.
  • Door de financiering is er meer ruimte om je vak uit te oefenen en te innoveren.
  • Er zijn al ruim 30.000 mensen behandeld met goede resultaten.
  • 90% geeft aan veel verbeterd of volledig hersteld te zijn na afloop van de behandeling.
  • Er is een behandelgarantie: geen extra kosten voor de verzekerde als exact dezelfde klachten terugkomen binnen hetzelfde zorgzwaarteprofiel.
  • Stepped care is ingebouwd in het product. Opschalen binnen de profielen is mogelijk indien het goed onderbouwd is.  
 • Een zorgplan met een door VGZ bepaald maximum kan toch nooit goede zorg zijn?

  VGZ bepaalt niet het maximum maar de zorgaanbieders. De zorgaanbieders hebben samen met VGZ afspraken gemaakt over het behandeltraject en de daarvoor betaalde prijs.Binnen de vaste prijs per traject kan de therapeut zelf invulling geven of gebruikmaken van de bestaande protocollen.

 • Waarom is de online campagne gestopt?
  Door de campagne is de indruk ontstaan dat verzekerden voor de behandeling van hun aspecifieke lage rug klachten niet bij alle fysiotherapeuten terecht kunnen. Dat vinden wij jammer en daarom is de campagne gestopt. Daarom hebben wij ook een nieuwsbericht naar verzekerden gestuurd waarin we nogmaals benadrukken dat verzekerden bij alle fysiotherapeuten terecht kunnen. 

  VGZ staat achter de samenwerking met de alliantiepartners en verwacht daarmee de zorg verder te kunnen verbeteren.
 • Klopt het dat klanten van VGZ maar 6 behandelingen vergoed krijgen bij lage rugpijn?

  Nee, dat klopt niet. Er zijn 3 zorgzwaarteprofielen. Wordt een cliënt ingedeeld in het lichtste profiel, dan krijgt hij gemiddeld 6 behandelingen. Voor het middelste profiel geldt dat hij gemiddeld 9 behandelingen krijgt en voor het zwaarste profiel gemiddeld 18 behandelingen.

  De zorgaanbieders van het zorgplan ‘Lage rugpijn’ hebben met VGZ vaste prijzen per traject afgesproken. Deze prijzen hangen af van de zwaarte van het traject.

 • Hoe kan het dat een cliënt maar een beperkt aantal behandelingen aangeboden krijgt als zijn budget groter is?
  Zorgaanbieders bepalen op basis van hun deskundigheid hoeveel behandelingen nodig zijn. Het budget voor fysiotherapie is dus geen recht op een aantal behandelingen, maar recht op vergoeding van de behandelingen die nodig zijn.
 • Mag een klant van VGZ alleen naar de aanbieders die op het kaartje stonden (dit gaat om het kaartje dat niet meer online staat)?
  Nee, dat hoeft niet. Klanten van VGZ kunnen voor hun lage rugklachten ook terecht bij praktijken die het zorgplan ‘Lage rugpijn’ niet uitvoeren.
 • Het zorgplan ‘Lage rugpijn’ is niet overal beschikbaar. Moeten klanten van VGZ dan naar een andere verzekeraar overstappen?
  Nee, dat hoeft niet. Klanten kunnen voor hun lage rugklachten ook terecht bij praktijken die het zorgplan ‘Lage rugpijn’ niet uitvoeren.
 • Vindt VGZ dat andere therapeuten zorg van lagere kwaliteit bieden?
  Nee, de meeste fysiotherapeuten in Nederland leveren goede zorg. De aanbieders die werken volgens het zorgplan ‘Lage rugpijn’ kunnen echter op basis van goed onderbouwde behandeldata laten zien welke resultaten de behandeling oplevert. Uit de cijfers blijkt dat de kans op herstel boven de 90% ligt.
 • Aan welke voorwaarden moeten therapeuten voldoen die dit zorgplan uit te voeren? (Wat leren ze meer dan dat andere therapeuten al kunnen?)
  Therapeuten die werken met dit zorgplan werken, net als andere therapeuten, op basis van de richtlijnen van het KNGF. De meerwaarde van dit zorgplan is dat de deelnemende aanbieders de begin- en de eindsituatie van hun cliënten meten, zodat er beter inzicht komt op het resultaat van de behandeling.
  Aanbieders die zich willen aansluiten bij deze aanpak, kunnen zich melden bij Zorg1 of FysioTopics. De voorwaarden staan op hun websites. Meer hierover leest u ook op onze website.
 • Op grond waarvan is bepaald dat dit een Good Practice is? En wie beslist dat?
  Dit zijn de kenmerken van een Good Practice:
  • Hogere patiënttevredenheid 
  • Betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten 
  • Innovatie in de zorg 
  • Het moet meetbaar zijn
  Het zorgplan ‘Lage rugpijn’ is bij VGZ aangemeld als Good Practice bij het zinnige zorgloket. 
 • Waarom werken zorgaanbieders mee aan de Good Practice Lage Rug?
  Zorgaanbieders werken mee aan deze Good Practice omdat zij erin geloven dat zij binnen deze structuur van een vaste vergoeding per zorgzwaarteprofiel op een meer passende en innovatieve wijze de cliënt kunnen helpen en op deze manier bijdragen aan het inzichtelijk krijgen van de opgeleverde waarde van de fysiotherapie.
 • Kan iedereen meedoen aan de Good Practice Lage Rugpijn? 
  Ja, dat kan. Aanbieders kunnen contact opnemen met Zorg1 of FysioTopics om mee te doen. Ook is het mogelijk zelf een Good Practice aan te dragen bij ons.
 • Waarom werkt VGZ samen met twee partijen die een vergoeding vragen voor het werken met zorgplannen?
  We hebben met deze partners afspraken gemaakt vanwege de gestructureerde aanpak gericht op uitkomsten en transparantie en de hoge patiënttevredenheid. Zij zetten zich in om de behandelresultaten van fysiotherapie inzichtelijk te maken om via die inzichten de zorg verder te verbeteren en voor iedereen betaalbaar te houden.

  De alliantiepartners kunnen u meer vertellen over de hoogte van de kosten en toelichten waarvoor deze kosten in rekening worden gebracht.

  Elke zorgverlener heeft de vrijheid om te kiezen of hij zich bij deze partners aan wilt sluiten. 
 • Kunnen andere zorgaanbieders ook in aanmerking komen voor een andere vergoeding bij behandeling van lage rugpijn met uitkomstgarantie?
  Momenteel niet. Coöperatie VGZ maakt afspraken met partners die Good Practices voor zinnige zorg uitvoeren. Op dit moment zijn dat FysioTopics en Zorg1. We nodigen zorgaanbieders van harte uit om andere voorbeelden van zinnige zorg aan te dragen via ons zinnige zorgloket.
 • Als de aangeboden behandeling langer duurt dan het aantal beschikbare behandelingen in het fysiobudget, wat gebeurt er dan?
  Met de fysiotherapeuten van Zorg 1 en FysioTopics hebben wij afgesproken dat zij vooraf aangeven hoeveel behandelingen de verzekerde nodigt heeft. Als dit meer is dan het aantal behandelingen in het pakket van de verzekerde, dan moet hij/zij mogelijk het aantal extra behandelingen zelf bijbetalen. 

  Daarnaast hebben wij met deze fysiotherapeuten afgesproken dat wanneer bij verzekerde exact dezelfde klachten binnen een half jaar of jaar na de eerste behandeling weer opspelen, de verzekerde weer terug kan gaan naar dezelfde fysiotherapeut zonder hier extra voor te betalen.  
 • Is er bij de mailing aan klanten gebruik gemaakt van medische gegevens van klanten?
  Er is geen gebruikgemaakt van informatie over feitelijk genoten zorg. We hebben twee selecties gemaakt waarbij één verzendlijst is gebaseerd op VGZ verzekerden die een Aanvullende Verzekering hebben en één verzendlijst is gebaseerd op VGZ verzekerden die een Aanvullende Verzekering hebben én tussen januari en juni 2018 gebeld hebben met een vraag over fysiotherapie. Dit is juridisch getoetst voordat de mailing is opgesteld en verstuurd.
 • Is het conform de AVG dat u klanten een mail heeft gestuurd over lage rugpijn?
  Ja, VGZ mag haar klanten serviceberichten sturen met betrekking tot hun zorgverzekering. Uiteraard kunnen klanten die bepaalde informatie niet wensen te ontvangen dat aangeven in de Mijn Omgeving.