Uw gekozen zorgsoort:

Praktijk verandert van rechtsvorm

Het contractaanbod is bij een dergelijke wijziging, mits de nieuwe praktijk voldoet aan dezelfde voorwaarden, gelijk aan het huidige aanbod. Een dergelijke praktijkwijziging dient u te registreren bij Vektis. Dit zal in sommige gevallen leiden tot een nieuwe praktijk AGB-code. Een overeenkomst sluiten wij af per praktijk AGB-code. Indien u een nieuwe AGB-code ontvangt is het vervolgens van belang dat de praktijk opnieuw een overeenkomst aanvraagt. De overeenkomst op de nieuwe AGB-code kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar VGZ. Hierna sturen we via VECOZO een uitnodiging om de overeenkomst met VGZ af te sluiten. 

Vermeld in de e-mail het volgende:

  • Naam en praktijknaam
  • Persoonlijke AGB-code
  • AGB-code praktijk
  • Daarnaast geeft u aan dat het om een wijziging van rechtsvorm of praktijkovername gaat.