Uw gekozen zorgsoort:

Waarom maakt VGZ gebruik van de behandelindex om te differentiëren?

Het is de taak van de zorgverzekeraar om de zorg betaalbaar te houden. De behandelindex zien wij als een belangrijk instrument naar de toekomst toe om de paramedische zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Op dit moment zijn er nog geen kwaliteitsindicatoren beschikbaar in de fysiotherapie waarvan gebruikt kan worden gemaakt voor de contractdifferentiatie. Vandaar dat we dan ook gebruikmaken van de behandelindex.

De spiegelinformatie informeert fysiotherapiepraktijken over het gecorrigeerde behandelgemiddelde en geeft u de mogelijkheid zich te vergelijken met de fysiotherapeutische markt. Wij informeren u met spiegelinformatie om bewustzijn te creëren en inzicht te geven in hoe de door u geleverde en gedeclareerde zorg zich verhoudt tot het gemiddelde in de fysiotherapeutische markt.