Uw gekozen zorgsoort:

Waarom maakt de PREM deel uit van de voorwaarden voor bepaalde overeenkomsten?

Wij vinden het uitvragen van patiëntervaringen van belang voor uw eigen inzicht in uw zorgverlening. Daarom is in het inkoopbeleid Paramedische Zorg 2019 voor de overeenkomsten Generiek A & B en Intensief de voorwaarde opgenomen dat u patiëntervaringen meet (d.m.v. het uitzetten van de PREM).

Idealiter zet u de PREM-vragenlijst uit naar iedere patiënt zodat deze de mogelijkheid heeft goede en minder goede ervaringen (anoniem) te kunnen uiten en u een volledig beeld krijgt van de geleverde zorg in uw praktijk.