Uw gekozen zorgsoort:

Is er een minimum responseis verbonden aan de voorwaarde betreffende de PREM?

In het inkoopbeleid Paramedische Zorg 2019 heeft VGZ voor de overeenkomsten Generiek A, B en Intensief de voorwaarde opgenomen dat u patiëntervaringen meet (door het uitzetten van de PREM) én een minimum responsaantal realiseert. 

Echter gaven zorgaanbieders aan beperkt invloed te hebben op het aantal patiënten dat de PREM-vragenlijst invult. Daarom hebben we besloten de minimum responseis in de overeenkomsten voor 2019 Generiek A, B en Intensief niet te hanteren. Het meten van patiëntervaringen d.m.v. de PREM blijft wel een voorwaarde voor het sluiten van deze overeenkomsten. Hiervan bent u op de hoogte gebracht middels de nieuwsbrief Paramedische zorg van juli 2018.