Uw gekozen zorgsoort:

Vragen of klachten over vergoedingen

Heeft één van uw patiënten een vraag over zijn of haar vergoeding die u niet kan beantwoorden? Verwijs hem of haar dan door naar onze klantenservice. Voor klachten over een vergoeding kunnen uw patiënten terecht bij onze afdeling Klachtenmanagement.

Bekijk de gegevens per verzekeringsmerk.