Uw gekozen zorgsoort:

Behandeling eigen familieleden

In de aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2018 is onder punt 1.9 opgenomen dat u hebt geen recht op vergoeding als de kosten in rekening worden gebracht door uzelf, uw partner, kind, ouder of inwonend (ander) familielid.