Uw gekozen zorgsoort:

Vergoedingen

De meest besproken onderwerpen hebben we op een rij gezet, verdeeld in categorie├źn.
 • Welke behandelingen komen voor verzekerden tot de leeftijd van 18 jaar voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking?
  Voor fysiotherapie en oefentherapie vergoeden wij vanuit de basisverzekering alle behandelingen voor indicaties die zijn vermeld in Bijlage 1 van het besluit Zorgverzekering. Houdt u er rekening mee dat de duur van de behandeling van bepaalde indicaties is beperkt tot een bepaalde termijn. Voor indicaties die niet zijn vermeld in bijlage 1 van het besluit Zorgverzekering worden maximaal 18 behandelingen per indicatie vergoed uit de basisverzekering.

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie over de vergoeding per pakket.
 • Welke behandelingen komen voor verzekerden vanaf de leeftijd van 18 jaar voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking?

  Voor fysiotherapie en oefentherapie vergoeden wij vanuit de basisverzekering: 

  • behandelingen vanaf de 21e behandeling voor indicaties vermeld in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Houdt u er rekening mee dat de duur van de behandeling van bepaalde indicaties is beperkt tot een bepaalde termijn.
  • de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie (eenmalig), 
  • de eerste 37 behandelingen bij de behandeling van Claudicatio Intermittens Fontaine 2 (per 12 maanden), 
  • de eerste 12 behandelingen bij Artrose van heup en knie (per 12 maanden).

  Verzekerden vanaf 18 jaar moeten alle andere behandelingen zelf betalen tenzij ze voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit hun aanvullende verzekering in aanmerking komen.

  Voor vergoeding uit de basisverzekering moet u vooraf altijd een machtiging aanvragen. Een uitzondering hierop zijn de machtigingsvrije indicaties. Voor deze indicaties hoeft u geen machtiging aan te vragen indien u een overeenkomst met ons heeft. Lees hier meer over machtigingen.

  Wanneer de behandeling voor een indicatie voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking komt, dan dient deze behandeling altijd ten laste van de basisverzekering te worden gedeclareerd. Dit is het gevolg van landelijke regelgeving. In deze gevallen kunt u de behandelingen dus niet declareren ten laste van de aanvullende verzekerde. Na het gebruik van de vergoeding uit de basisverzekering kunnen eventuele aanvullende behandelingen ten laste komen van de aanvullende verzekering.

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie over de vergoeding per pakket
  .

 • Wanneer komen verzekerden in aanmerking voor vergoeding van de cursus valpreventie?
  Een verzekerde komt in aanmerking voor vergoeding van valpreventie wanneer de zorgaanbieder één van de volgende trainingen geeft: In Balans, Vallen Verleden Tijd, Valpreventie en Training en/of Zicht op Evenwicht. Indien u in het bezit bent van een certificaat van één van deze trainingen, dan ontvangen wij graag het certificaat zodat wij deze kunnen registreren. U kunt dit certificaat per e-mail sturen naar VGZ..

  Raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie over de hoogte van de vergoeding voor valpreventie.
 • Vragen of klachten over vergoedingen van onze verzekerde.
  Heeft een van uw patiënten een vraag over zijn of haar vergoeding die u niet kan beantwoorden? Verwijs hem of haar dan door naar onze klantenservice. Voor klachten over een vergoeding kunnen uw patiënten terecht bij onze afdeling Klachtenmanagement.

  Bekijk de gegevens per verzekeringsmerk.
 • Behandeling eigen familieleden
  In de aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2018 is onder punt 1.9 opgenomen dat u hebt geen recht op vergoeding als de kosten in rekening worden gebracht door uzelf, uw partner, kind, ouder of inwonend (ander) familielid.