Uw gekozen zorgsoort:

Waarom koopt VGZ selectief in?

VGZ vindt het belangrijk dat onze verzekerden de beste paramedische zorg voor een aandoening krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat specifieke deskundigheid op het gebied van een indicatie en het samenwerken met andere gespecialiseerde zorgverleners verbonden aan deze indicatie, de kwaliteit van de behandeling verhoogt. 

Onderzoek bij patiƫnten met Parkinson wijst uit dat patiƫnten die behandeld worden door een gespecialiseerde therapeut minder vaak complicaties hebben en ook minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast was er een tendens tot een lagere sterfte bij gespecialiseerde behandeling en waren de kosten van deze gespecialiseerde therapie waren juist lager. In onderstaande film wordt het effect van ParkinsonNet uitgelegd.