Voorwaarden voor meten met de PREM

Voor fysiotherapie:

In 2019 is het uitzetten van de PREM-vragenlijst een voorwaarde voor de overeenkomsten fysiotherapie Generiek B of A en Intensief. De voorwaarden voor het meten met de PREM zijn:

  • U hebt voor 1 januari (voor de start van de zorgovereenkomst) een overeenkomst gesloten met een meetbureau.
  • Het meetbureau bezit tevens een geldige accreditatie NEN 7510 en ISO 27001 zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar wordt gewaarborgd. MediQuest, ZorgDNA (QDNA) en Qualizorg voldoen aan deze accreditatie-eis.
  • Binnen de looptijd van de zorgovereenkomsten Intensief of Generiek A of B voert u een continu patiëntervaringsonderzoek uit met behulp van de PREM fysiotherapie. Er is geen (minimum) responsaantal aan verbonden.

In 2020 stellen wij het uitzetten van de PREM-vragenlijst niet verplicht om in aanmerking te komen voor een overeenkomst fysiotherapie. Wel blijven wij het uitvragen van patiëntervaringen van belang vinden voor uw eigen inzicht in uw zorgverlening. Het is belangrijk dat het meetbureau een geldige accreditatie NEN 7510 en ISO 27001 bezit, zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar wordt gewaarborgd. Verder volgen wij de landelijke ontwikkelingen om patiëntervaringen transparant te maken via Zorgkaart Nederland. In 2021 passen wij ons beleid daarop aan.

Voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg:

VGZ vindt het belangrijk dat praktijken meten hoe patiënten de behandelingen ervaren. In het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017 – 2018 is overeengekomen om de verschillende patiëntervaringsonderzoeken samen te brengen tot één uniforme PREM, met name om administratieve lasten te verminderen. Zodra de PREM beschikbaar is voor de desbetreffende zorgsoort binnen de looptijd van de overeenkomst, vragen wij zorgaanbieders de PREM toe te passen. Het is belangrijk dat het meetbureau een geldige accreditatie NEN 7510 en ISO 27001 bezig, zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar wordt gewaarborgd. Het meten van de PREM is geen voorwaarde voor het afsluiten van een overeenkomst met VGZ. 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord