Uw gekozen zorgsoort:

Voorwaarden voor meten met de PREM

Voor fysiotherapie:

In 2018 is het meten van patiëntervaringen door middel van de PREM fysiotherapie alleen bij de zorgovereenkomsten fysiotherapie Generiek en Intensief verplicht. Voor 2019 is het uitzetten van de PREM fysiotherapie een voorwaarde voor de overeenkomsten fysiotherapie Generiek B of A en Intensief. De voorwaarden voor het meten met de PREM zijn:

  • U hebt voor 1 januari (voor de start van de zorgovereenkomst) een overeenkomst gesloten met een meetbureau met een CIIO-accreditatie met een scope A, B-schriftelijk en B-online.
  • Het meetbureau bezit tevens een geldige accreditatie NEN 7510 en ISO 27001 zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar wordt gewaarborgd. MediQuest en Qualizorg voldoen aan deze accreditatie-eis.
  • Binnen de looptijd van de zorgovereenkomst Generiek voert u een continu patiëntervaringsonderzoek uit met behulp van de PREM fysiotherapie. Hiervoor geldt in 2018 een minimum responsaantal van 10 geretourneerde PREM vragenlijsten. In 2019 is er geen (minimum) responsaantal verbonden aan de overeenkomsten Generiek A en B.
  • Binnen de looptijd van de zorgovereenkomst Intensief voert u een continu patiëntervaringsonderzoek uit met behulp van de PREM fysiotherapie. Hiervoor geldt in 2018 een minimum responsaantal van 100 geretourneerde PREM vragenlijsten van VGZ-verzekerden. In 2019 is er geen (minimum) responsaantal verbonden aan de overeenkomst Intensief.

 

Voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg:

VGZ vindt het belangrijk dat praktijken meten hoe patiënten de behandelingen ervaren. In het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017 – 2018 is overeengekomen om de verschillende patiëntervaringsonderzoeken samen te brengen tot één uniforme PREM, met name om administratieve lasten te verminderen. Zodra de PREM beschikbaar is voor de desbetreffende zorgsoort binnen de looptijd van de overeenkomst, vragen wij zorgaanbieders de PREM toe te passen. Het meten van de PREM is geen voorwaarde voor het afsluiten van een overeenkomst met VGZ. De voorwaarden voor het meten met de PREM zijn:

  • U hebt een overeenkomst gesloten met een meetbureau met een CIIO-accreditatie met een scope A, B-schriftelijk en B-online.
  • Het meetbureau bezit tevens een geldige accreditatie NEN 7510 en ISO 27001 zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar wordt gewaarborgd.