Uw gekozen zorgsoort:

Kosten PREM

De kosten voor het uitzetten van de PREM zijn te allen tijde voor de zorgaanbieder. De vergoeding voor de kosten is verdisconteerd in de vergoeding(en).