Uw gekozen zorgsoort:

Als mijn praktijk niet in aanmerking komt voor een Intensief overeenkomst, voor welk type overeenkomst dan wel?

Praktijken die ervoor kiezen om geen good practice te implementeren komen niet in aanmerking voor een Intensief overeenkomst. Zoals eerder aangegeven is de hoogte van de behandelindex (BI) ook een voorwaarde voor de overeenkomsten Fysiotherapie.

Om praktijken die doelmatig werken, maar niet in aanmerking (kunnen) komen voor een Intensief overeenkomst, tegemoet te komen, is de Generiek overeenkomst opgesplitst in Generiek A en Generiek B. Hierdoor ontvangen praktijken met een BI lager dan 100 een hoger tarief dan de groep met een BI boven de 100.