Uw gekozen zorgsoort:

Voor welk type overeenkomst komt mijn praktijk met geldig certificaat van de effectiviteitsaudit in aanmerking?

De afgelopen jaren was het met goed gevolg afronden van de effectiviteitsaudit een onderscheidende factor. We hebben in het inkoopbeleid 2017 en 2018 gekozen het hoogste tarief te betalen aan praktijken die werken met deze audit.

Voor het inkoopbeleid 2019 zijn de voorwaarden voor de Intensief overeenkomst aangepast. Met het inkoopbeleid hebben we aansluiting gezocht bij de VGZ-brede inzet op zinnige zorg door good practices. De effectiviteitsaudit wordt vervangen door de (zorgplan) praktijkaudit, welke als doel heeft te toetsen op de geleverde kwaliteit van fysiotherapeutische zorg en de juiste uitvoer van de zorgplannen. Als de geldigheidsduur van het effectiviteitsauditcertificaat van de zorgaanbieder afloopt, dient deze voor zorgaanbieders die werken met de zorgplannen te worden opgevolgd door een positieve (zorgplan) praktijkaudit.