Uw gekozen zorgsoort:

Een overeenkomst afsluiten

U kunt digitaal een (nieuwe) overeenkomst met ons afsluiten via VECOZO. Voor het digitaal afsluiten van de overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal.

Heeft u al eerder digitaal een overeenkomst met ons afgesloten? 

  • Indien uw overeenkomst met VGZ binnenkort eindigt, ontvangt uw praktijk automatisch een uitnodiging voor een nieuw contractaanbod via VECOZO op het e-mailadres dat in Vektis staat. 
  • Na het invullen van de vragenlijst, beoordelen wij uw antwoorden. In sommige gevallen gaat dit automatisch en kunt u direct een zorgovereenkomst afsluiten. In alle andere gevallen krijgt u binnen drie weken bericht. 
  • Na goedkeuring bieden wij u een nieuwe zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal in VECOZO. U ontvangt hierover een e-mail.

Gedurende het jaar een overeenkomst afsluiten

Indien u gedurende het jaar een overeenkomst met VGZ wilt afsluiten dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend is. Met terugwerkende kracht een overeenkomst afsluiten is niet mogelijk.

 

Ik ben gestart als zorgaanbieder

Indien u een nieuwe praktijk bent gestart kunt u digitaal een overeenkomst afsluiten. Nieuwe fysiotherapiepraktijken komen in aanmerking voor zorgovereenkomst fysiotherapie Start. Voor het digitaal afsluiten van een overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het VECOZO Zorginkoopportaal. Nadat u het certificaat ontvangen heeft, kunt u de overeenkomst aanvragen door een e-mail te sturen naar Coöperatie VGZ. Hierna sturen we via VECOZO een uitnodiging om de overeenkomst fysiotherapie Start met VGZ af te sluiten. 

 

Ik neem een praktijk over

Het contractaanbod is bij een praktijkovername, mits de nieuwe praktijk voldoet aan dezelfde voorwaarden, gelijk aan het huidige aanbod. Een dergelijke praktijkwijziging dient u te registreren bij Vektis. Dit zal doorgaans leiden tot een nieuwe praktijk AGB-code. Een overeenkomst sluiten wij af per praktijk AGB-code. Indien u een nieuwe AGB-code ontvangt is het vervolgens van belang dat de praktijk opnieuw een overeenkomst aanvraagt.Het kan ook zijn dat de praktijk een nevenvestiging wordt van uw huidige praktijk. Lees hier hoe u de nieuwe vestiging / locatie registreert.

 

Zo vraagt u de overeenkomst aan

De (nieuwe) overeenkomst kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar Coöperatie VGZ. Hierna sturen we u via VECOZO een uitnodiging om de overeenkomst met VGZ af te sluiten. Vermeld in de mail het volgende:

  • Naam en praktijknaam
  • Persoonlijke AGB-code
  • AGB-code praktijk
  • Daarnaast geeft u de reden aan, bijvoorbeeld dat het gaat om een nieuwe praktijk of een praktijkovername.”