Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomst

De meest besproken onderwerpen hebben we op een rij gezet, verdeeld in categorieën.
 • Ik wil een zorgovereenkomst paramedische zorg met VGZ afsluiten.

  U kunt digitaal een (nieuwe) overeenkomst met ons afsluiten via VECOZO. Voor het digitaal afsluiten van de overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal.


  Heeft u al eerder digitaal een overeenkomst met ons afgesloten? 

  • Indien uw overeenkomst met VGZ binnenkort eindigt, ontvangt uw praktijk automatisch een uitnodiging voor een nieuw contractaanbod via VECOZO op het e-mailadres dat in Vektis staat. 
  • Na het invullen van de vragenlijst, beoordelen wij uw antwoorden. In sommige gevallen gaat dit automatisch en kunt u direct een zorgovereenkomst afsluiten. In alle andere gevallen krijgt u binnen drie weken bericht. 
  • Na goedkeuring bieden wij u een nieuwe zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal in VECOZO. U ontvangt hierover een e-mail.

  Ik ben gestart als zorgaanbieder

  Indien u een nieuwe praktijk bent gestart kunt u digitaal een overeenkomst afsluiten. Nieuwe fysiotherapiepraktijken komen in aanmerking voor zorgovereenkomst fysiotherapie Start. Voor het digitaal afsluiten van een overeenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met autorisatie tot het VECOZO Zorginkoopportaal. Nadat u het certificaat ontvangen heeft, kunt u de overeenkomst aanvragen door een e-mail te sturen naar Coöperatie VGZ. Hierna sturen we via VECOZO een uitnodiging om de overeenkomst fysiotherapie Start met VGZ af te sluiten. 

  Vermeld in de mail het volgende: 

  • Naam en praktijknaam
  • Persoonlijke AGB-code 
  • AGB-code praktijk
 • Gedurende het jaar een overeenkomst afsluiten. 

  Indien u gedurende het jaar een overeenkomst met VGZ wilt afsluiten dan gaat deze overeenkomst in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend is. Met terugwerkende kracht een overeenkomst afsluiten is niet mogelijk.

 • Kan ik met terugwerkende kracht een overeenkomst afsluiten?
  Nee dat kan niet. Het is wel mogelijk gedurende het jaar een overeenkomst te sluiten.
 • Wij willen een nieuwe vestiging openen. Hoe regel ik dit en aan welke voorwaarden moet de nieuwe vestiging voldoen?
  U kunt de nieuwe vestiging als nevenvestiging registreren bij Vektis. Wij nemen de nieuwe vestiging dan automatisch over in onze systemen, zoals Vergelijk en Kies. Voor al uw vestigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor uw hoofdvestiging. Deze vindt u terug in uw overeenkomst. Kijk voor meer informatie en voorbeeldovereenkomsten op de pagina Contracten.
 • Ik heb een overeenkomst, welke zorgverzekeraars/merken vallen onder mijn overeenkomst? Krijg ik bij alle labels hetzelfde vergoed?
  In bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop treft u een overzicht aan van alle verzekeraars, labels en UZOVI-codes die onder VGZ vallen. De exacte vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. 
   

  Raadpleeg voor meer informatie de Algemene Voorwaarden Zorginkoop.

  Raadpleeg voor meer infomatie over de voorwaarden per pakket de Polisvoorwaarden.
 • Wat zijn de contractvormen voor fysiotherapie in 2018?

  VGZ koopt fysiotherapie gedifferentieerd in en kent voor 2018 vier verschillende overeenkomsten:

  • Verbeterovereenkomst
  • Overeenkomst Start
  • Overeenkomst Generiek
  • Overeenkomst Intensief

  Voor een uitgebreidere uitleg over de overeenkomst raadpleeg het inkoopbeleid

   Verbeter of geen overeenkomst Start   Generiek   Intensief 
         Effectiviteitstraject en VGZ-geaccordeerde good practice
       EPD  EPD
       CQi/PREM
   Response > 10
   verzekerden
   CQi/PREM
   Response > 100 van VGZ
   verzekerden
   Behandelindex 150 en hoger  Behandelindex 120 t/m 149  Behandelindex 0 t/m 119  Behandelindex 40 t/m 99
   Landelijke normen  Landelijke normen  Landelijke normen  Landelijke normen

   

 • Wat zijn de contractvormen voor fysiotherapie voor 2019?

  VGZ koopt fysiotherapie voor 2019 gedifferentieerd in en kent daarvoor vijf reguliere overeenkomsten. De voorwaarden voor de verschillende overeenkomsten zijn samengevat in onderstaande tabel. Indien u in 2018 reeds een overeenkomst met VGZ heeft afgesloten dan ontvangt uw praktijk in september 2018 een contractaanbod voor 2019.

  Verbeter   Basis  Generiek   Intensief
       B A  
   

   Landelijke normen

  PREM

  PREM

   PREM
  Good practices en 

  Effectiviteitsaudit/
  praktijkaudit

   Behandelindex
  150 of hoger

  Behandelindex
  120 t/m 149

  Behandelindex
  100 t/m 119
  of 39 en lager
  Behandelindex
  40 t/m 99 
  Behandelindex
  40 t/m 99 
  Looptijd 1 jaar   Looptijd 1 jaar Looptijd 1 jaar  Looptijd 2 jaar  Looptijd 2 jaar 

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst fysiotherapie Intensief 2018?

  Fysiotherapiepraktijken met een zorgovereenkomst fysiotherapie Generiek 2018 kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst fysiotherapie Intensief 2018 wanneer voldaan is aan:

  • een positief bevonden Motivational Paper Effectiviteitstraject fysiotherapie,
  • een geldig Effectiviteitsaudit certificaat; waarbij de Effectiviteitsaudit ook is toegepast op dossiers van VGZverzekerden;
  • een behandelindex van 40 t/m 99 (berekend over een aantal verzekerden uitkomende boven de grenswaarde van 100);
  • het meten van patiëntervaringen d.m.v. de PREM fysiotherapie met minimaal 100 door VGZ-verzekerden volledig ingevulde vragenlijsten.

  U kunt een aanvraag indienen bij VGZ door een e-mailbericht te sturen naar zorginkoop.paramedisch@vgz.nl. Vermeld in uw bericht uw praktijkgegevens zoals praktijknaam, adres, woonplaats en praktijk AGB-code. Voeg tevens een geldig Effectiviteitsauditcertificaat en Motivational Paper toe.

 • Welke invloed heeft de waarde van de behandelindex op mijn overeenkomst fysiotherapie voor 2019?
  Het type overeenkomst dat wij voor 2019 aanbieden baseren wij op een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is de mate waarin de geleverde zorg doelmatig is. Dit wordt beoordeeld op basis van de geüniformeerde behandelindex, berekend over het jaar 2017. U ontvangt deze spiegelinformatie begin mei 2018 van ons per brief.
 • Ik heb geen of niet eerder spiegelinformatie ontvangen. Wat betekent dit voor mijn overeenkomst fysiotherapie 2019?
  Als u 9 of minder consumerende VGZ verzekerden heeft in de periode waarover de behandelindex wordt berekend, dan ontvangt uw praktijk geen spiegelinformatie. De minimale grenswaarde noodzakelijk voor het berekenen van de behandelindex is 10 of meer verzekerden. Indien er voor uw praktijk geen behandelindex berekend is ontvangt uw praktijk voor 2019 een Generiek B overeenkomst.
 • Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst fysiotherapie Intensief 2019?
  Om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst fysiotherapie Intensief 2019 dient uw praktijk te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - het implementeren van één of meer good practice(s)* met onze alliantiepartners;
  - het behalen van de (zorgplan) praktijkaudit**
  - een behandelindex van 40 t/m 99
  - het meten van patiëntervaringen d.m.v. de PREM fysiotherapie

  * Meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan een door VGZ geaccordeerde good practice en welke good practices er zijn vindt u in de Kennisbank Paramedische Zorg onder het kopje ‘Zinnige zorg en good practices’.

  **Indien de (zorgplan) praktijkaudit nog niet is behaald, volstaat het om in het bezit te zijn van een geldig effectiviteitsauditcertificaat. De door de alliantiepartners ontwikkelde (zorgplan) praktijkaudit heeft als doel om de zorgaanbieder te toetsen op de geleverde kwaliteit van fysiotherapeutische zorg en de juiste uitvoer van de zorgplannen, conform de eisen in het kwaliteits- en toetsingskader van de alliantiepartners. Als de geldigheidsduur van het effectiviteitsauditcertificaat van de zorgaanbieder afloopt, dient deze te worden opgevolgd door een positieve (zorgplan) praktijkaudit. Uiterlijk op 1 januari 2020 heeft de zorgaanbieder met een Intensief overeenkomst de praktijkaudit met positief resultaat doorlopen.

  Voor meer informatie over het werken met zorgplannen of vragen over de (zorgplan) praktijkaudit kunt u contact opnemen met FysioTopics of Zorg1:
  • FysioTopics via www.fysiotopics.nl of info@fysiotopics.nl
  • Zorg1: www.zorg1.nl of info@zorg1.nl
 • In 2018 ben ik gestart als zorgaanbieder en heb ik een zorgovereenkomst fysiotherapie Start met VGZ afgesloten. Voor welke zorgovereenkomst kom ik in 2019 in aanmerking?
  Indien u in 2018 een zorgovereenkomst fysiotherapie Start met VGZ heeft afgesloten en de PREM volgens de voorwaarden heeft uitgezet, komt u in aanmerking voor zorgovereenkomst fysiotherapie Generiek B of A 2019. Indien u de PREM niet volgens de voorwaarden heeft uitgezet, komt u in aanmerking voor zorgovereenkomst fysiotherapie Basis 2019.
 • Hoe kom ik in aanmerking voor een opslag Kwaliteitstoets logopedie?

  Ik ben al in bezit van een geldig certificaat vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie

  Gedurende het doorlopen van de vragenlijst die vooraf gaat aan het afsluiten van een overeenkomst met VGZ via VECOZO, heeft u de optie om aan VGZ kenbaar te maken dat uw praktijk gecertificeerd is met een vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie. U dient tijdens het invullen van de vragenlijst een geldig certificaat vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie te uploaden. Nadat wij het certificaat beoordeeld hebben, ontvangt u een aangepaste bijlage 1 Tarieven en nadere voorwaarden Kwaliteitstoets. 

   

  Ik heb gedurende het jaar de vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie behaald

  Alleen praktijken met een zorgovereenkomst paramedische zorg 2018 kunnen in aanmerking komen voor een opslag met een aangepaste bijlage 1 Tarieven en nadere voorwaarden kwaliteitstoets. U kunt een aanvraag indienen bij VGZ voor een opslag met een aangepaste bijlage 1 Tarieven en nadere voorwaarden kwaliteitstoets. De aanvraag kunt u indienen door een e-mail te sturen naar VGZ

  Vermeld in uw bericht de volgende gegevens:

  • Naam en praktijknaam
  • Persoonlijke AGB-code 
  • AGB-code praktijk
  • Voeg het  geldige certificaat van de vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie toe
 • Ik maak gebruik van TinyEYE. Op welke wijze kom ik aanmerking voor het declareren van de prestaties telelogopedie?

  De prestaties telelogopedie komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien u gecertificeerd bent en gebruik maakt van het online portaal TinyEYE. U kunt een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar VGZ

  Vermeld in uw bericht de volgende gegevens: 

  • Naam en praktijknaam
  • Persoonlijke AGB-code 
  • AGB-code praktijk
  • Voeg een kopie/scan van het certificaat dat TinyEYE u heeft verstrekt toe.

  Raadpleeg voor meer informatie de website van TinyEYE.

 • Werkt VGZ actief mee aan het reduceren van administratieve lasten?

  Eind 2015 hebben zorgverzekeraars het initiatief genomen om administratieve lasten van zorgverleners te reduceren door gezamenlijk met relevante marktpartijen een landelijke agenda op te stellen. Meer informatie over de landelijke agenda treft u aan op de website Minder lasten meer zorg. VGZ luistert naar haar relaties en probeert waar het kan de administratieve lasten te verminderen. VGZ neemt deel in de werkgroep Paramedische zorg bestaande uit vertegenwoordigers van het KNGF, PPN (Paramedisch Platform Nederland bestaande uit Ergotherapie Nederland, NVD, NVLF, NVH en VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, NZa, VWS, verzekeraars en ZN. Raadpleeg voor meer informatie de website http://www.minderlastenmeerzorg.nl

  Daarnaast werkt VGZ samen met andere verzekeraars aan de uitvoering van de afspraken die voortvloeien uit het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg.