Uw gekozen zorgsoort:

Waarom we de groepsbehandeling van meer dan 10 personen niet inkopen

Mede door de omvang van de groep is het volgens ons niet mogelijk een groepsbehandeling effectief toe te passen. Binnen de prestatiebeschrijving staat immers letterlijk beschreven dat de ‘deelnemer meer op zichzelf is aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen’. In het kader van zinnige zorg kiest VGZ er dus bewust voor een groepsbehandeling van meer dan 10 personen niet in te kopen.

Raadpleeg voor meer informatie de Voorwaarden Groepsbehandelingen.