Uw gekozen zorgsoort:

Verwijzing bij declareren uittoeslag of instellingstoeslag

Ja. Hoewel de prestatiebeschrijving van de NZa geen verwijzing meer vraagt bij het declareren van een uittoeslag of een instellingstoeslag, heeft VGZ ervoor gekozen de verwijzing op te nemen in haar inkoopvoorwaarden bij het declareren van een toeslag voor behandeling aan huis en/of een toeslag voor behandeling in een instelling. Dit betekent dat verwijzing noodzakelijk blijft bij het declareren van een toeslag voor behandeling aan huis en/of een toeslag voor behandeling in een instelling.