Uw gekozen zorgsoort:

Telefonische zitting diëtiek

De prestatie ‘telefonische zitting’ wordt in 2019 alsnog ingekocht door Coöperatie VGZ. Het tarief is gelijk aan dat van de prestatie ‘individuele zitting diëtetiek’ en mag gedeclareerd worden als het gesprek minimaal 7,5 minuten heeft geduurd. Het tarief is gebaseerd op een gemiddelde gespreksduur van 15 minuten.