Uw gekozen zorgsoort:

NZa beleidsregel en prestatiebeschrijvingen

Kennisbank Paramedie

De meest besproken onderwerpen hebben we op een rij gezet, verdeeld in categorieën.
 • Hoe gaat VGZ om met de inkoop van de prestatie ‘Telefonische zitting’ en de prestatie ‘Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek’?
  VGZ heeft ervoor gekozen de prestaties ‘Telefonische zitting’ en de ‘Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek’ niet in te kopen. De zorg die paramedici plegen te bieden komt maximaal tot zijn recht voor onze verzekerden tijdens een individuele zitting.
 • Hoe gaat VGZ om met de prestaties Individuele zitting reguliere telelogopedie, Individuele zitting telelogopedie stotteren en de prestaties Individuele zitting telelogopedie afasie?

  De prestaties Individuele zitting reguliere telelogopedie, Individuele zitting telelogopedie stotteren en Individuele zitting telelogopedie afasie komen voor vergoeding in aanmerking indien u gebruik maakt van het e-health portaal TinyEYE. Voor telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

  • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
  • de individuele zitting reguliere telelogopedie dient ter vervanging van een individuele zitting reguliere logopedie;
  • er is geen sprake van een telefonische zitting.

 • Is een verwijzing noodzakelijk om een uittoeslag of instellingstoeslag te declareren bij VGZ?
  Ja. Hoewel de prestatiebeschrijving van de NZa geen verwijzing meer vraagt bij het declareren van een uittoeslag of een instellingstoeslag, heeft VGZ ervoor gekozen de verwijzing op te nemen in haar inkoopvoorwaarden bij het declareren van een toeslag voor behandeling aan huis en/of een toeslag voor behandeling in een instelling. Dit betekent dat verwijzing noodzakelijk blijft bij het declareren van een toeslag voor behandeling aan huis en/of een toeslag voor behandeling in een instelling.
 • Komt een beweegprogramma voor vergoeding in aanmerking?

  VGZ heeft geen specifieke beweeg- of groepsprogramma’s ingekocht. In uw zorgovereenkomst is een tarief voor groepsbehandelingen opgenomen. Als uw beweegprogramma of groepsbehandeling voldoet aan de voorwaarden voor groepsbehandeling uit uw overeenkomst, kunt u deze behandelingen als zodanig declareren. U hoeft hier vooraf geen goedkeuring voor aan te vragen. Behandelingen met een preventief doel komen niet voor vergoeding in aanmerking. Een uitzondering hierop geldt voor gemeentepakket Rotterdam.

  Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie over de vergoeding van groepsbehandelingen vanuit dit pakket.

 • Waarom koopt VGZ de groepsbehandeling van meer dan 10 personen niet in?

  VGZ is van mening dat mede door de omvang van de groep het niet mogelijk is een groepsbehandeling effectief toe te passen. Binnen de prestatiebeschrijving staat immers letterlijk beschreven dat de ‘deelnemer meer op zichzelf is aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen’. In het kader van Zinnige Zorg kiest VGZ er dus bewust voor een groepsbehandeling van meer dan 10 personen niet in te kopen.

  Raadpleeg voor meer informatie de Voorwaarden Groepsbehandelingen.

 • Waarom heeft VGZ voor bepaalde paramedische zorgsoorten de ‘Voorwaarden zorg op scholen algemeen’ opgesteld?

  Voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie en logopedie:

  VGZ constateert verschillen in de wijze waarop beroepsgroepen invulling geven aan de protocollen voor zorg op scholen. Bijvoorbeeld de definitie van ouderparticipatie. Het waarborgen van de scheidslijn tussen onderwijs, zorg en een juiste afbakening van het domein is wenselijk. VGZ heeft bij de keuze van het opstellen van de voorwaarden ervoor gekozen de rode draad in de protocollen opgesteld door paramedische beroepsgroepen te volgen en de voorwaarden aansluitend te formuleren.

  Raadpleeg voor meer informatie de Voorwaarden Paramedische zorg op scholen.