Uw gekozen zorgsoort:

Machtiging overnemen van andere praktijk

Gaat u een patiënt behandelen voor een indicatie waarvoor wij al schriftelijke toestemming gegeven hebben? Dan kunt u die toestemming overnemen. Stuurt u ons hiervoor een verzoek tot overname machtiging met het formulier: verzoek tot overname machtiging

Ons postadres is:

Coöperatie VGZ

t.a.v. team machtigingen paramedisch

Postbus 25150

5600 RS Eindhoven