Uw gekozen zorgsoort:

Voor deze indicaties is een machtiging benodigd

Voor fysiotherapie en oefentherapie: 

U hebt voor de start van het behandeltraject toestemming nodig voor indicaties die zijn opgenomen in Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering. Heeft u een overeenkomst met ons? Dan hoeft u geen toestemming aan te vragen voor de volgende indicaties:

  • Postoperatieve indicaties
  • Conservatief behandelde fracturen - XX36
  • Status na CVA - XX72
  • M.Parkinson - 9374
  • MS/ALS/spinale spieratrofie - XX73
  • Dwarslaesie - XX76
  • Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2 - 9248

Wij vragen u altijd een kopie van de verwijzing in het patiëntendossier te bewaren. Na 3 jaar dient u een nieuwe verwijzing op te nemen in het patiëntendossier, wanneer de verzekerde nog bij u in behandeling is voor deze indicatie. Op postoperatieve indicaties kan na operatie maximaal 1 jaar gedeclareerd worden.

Heeft u geen overeenkomst? Dan dient u altijd schriftelijk toestemming aan te vragen.

Bekijk hier Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering

Bekijk hier de uitsluitingen van machtigingen
 

Voor huidtherapie:

U hebt voor de start van het behandeltraject toestemming nodig voor indicaties die zijn opgenomen in Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering. Voor huidtherapie gaat het alleen om de indicaties:

  • lymfoedeem; 
  • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma. Overeenkomstig de omschrijving in bijlage 1 van de zorgovereenkomst Paramedische zorg gaat het om littekens die een bewegingsbeperking in een gewricht veroorzaken.