Uw gekozen zorgsoort:

Herhaalaanvraag lymfeoedeem

Indien het medisch noodzakelijk is om een herhaalaanvraag voor een aflopende machtiging voor de indicatie lymfoedeem aan te vragen, hebben wij aanvullende informatie nodig. De aanvullende informatie dient ter toetsing in hoeverre het opgestelde behandelplan overeenkomt met de door de beroepsvereniging opgestelde Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem. VGZ heeft na het evalueren van lymfoedeem gerelateerde casuïstiek geconstateerd dat er bij herhaalaanvragen niet altijd conform de omschrijvingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem wordt gehandeld. Onderstaande informatie heeft VGZ nodig voor een juiste beoordeling van de herhaalaanvraag:

  • Het nieuwe behandelplan
  • De behaalde resultaten tot nu toe
  • Verwachting naar de toekomst
  • Omvangmetingen linker en rechterzijde gedurende de behandelperiode
  • Wordt er compressiemateriaal ingezet?
  • Hoe wordt er gestuurd op zelfmanagement?

Een herhaalaanvraag vraagt u aan via het machtigingsformulier. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat de aanvraag voor toestemming volledig is ingevuld.

Download het machtigingsformulier, vul het in en stuur dit op via onderstaande uploadmogelijkheid.

 

 

Stuur het machtigingsformulier digitaal naar ons toe voor een snellere afhandeling.

Let op: de maximale bestandsgrootte van uw bijlage mag maximaal 10 MB zijn. Wilt u meerdere bijlage meesturen? Gebruik dan geen ZIP-bestand, maar voeg indien toegestaan per (bestands-)veld één document toe. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: bmp, doc(x), gif, jpg, pdf, png, tif(f), xls(x).

U kunt het formulier ook per post versturen naar onderstaand adres. Dit betekent wel enkele dagen extra verwerkingstijd. 

Coöperatie VGZ

t.a.v. team machtigingen paramedisch

Postbus 25150

5600 RS Eindhoven

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord