Uw gekozen zorgsoort:

Herhaalaanvraag lymfeoedeem

Indien het medisch noodzakelijk is om een herhaalaanvraag voor een aflopende machtiging voor de indicatie lymfoedeem aan te vragen, hebben wij aanvullende informatie nodig. De aanvullende informatie dient ter toetsing in hoeverre het opgestelde behandelplan overeenkomt met de door de beroepsvereniging opgestelde Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem. VGZ heeft na het evalueren van lymfoedeem gerelateerde casuïstiek geconstateerd dat er bij herhaalaanvragen niet altijd conform de omschrijvingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem wordt gehandeld. Onderstaande informatie heeft VGZ nodig voor een juiste beoordeling van de herhaalaanvraag:

  • Het nieuwe behandelplan
  • De behaalde resultaten tot nu toe
  • Verwachting naar de toekomst
  • Omvangmetingen linker en rechterzijde gedurende de behandelperiode
  • Wordt er compressiemateriaal ingezet?
  • Hoe wordt er gestuurd op zelfmanagement?