Behandeling bij meerdere zorgaanbieders

Vanuit zorginhoudelijk oogpunt is het slechts in beperkte scenario’s reëel om te verwachten dat meerdere zorgaanbieders worden ingezet, bijvoorbeeld als er sprake is van: 

  • inzet van verschillende ‘verbijzonderde’ therapievormen, zoals combinatie van oedeemtherapie en bekkentherapie
  • inzet van poliklinische zorg als onderdeel van een postoperatief behandelprogramma in combinatie met een verbijzonderde therapievorm voor een andere indicatie

In de praktijk blijkt echter veelal dat meerdere zorgaanbieders een cliënt gelijktijdig behandelen voor eenzelfde indicatie zónder daarvan kennis te hebben. In die gevallen is er dus geen afstemming geweest van de behandelplannen en wordt het resultaat van de behandelaanpak van de ene therapeut altijd mede bepaald door de behandelaanpak van de ander. Dit is geen wenselijke situatie. 

Daarom vragen wij altijd aan een medisch specialist of huisarts om een toelichting en onderbouwing te geven wanneer er voor eenzelfde indicatie een tweede machtiging wordt aangevraagd. Deze toelichting dient een zorginhoudelijke onderbouwing te bevatten met de reden waarom een behandeling door twee verschillende behandelaars/praktijken gewenst is.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord