Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

De meest besproken onderwerpen hebben we op een rij gezet, verdeeld in categorieën.
 • Voor welke indicaties heb ik een machtiging nodig?

  Voor fysiotherapie en oefentherapie: 

  U hebt voor de start van het behandeltraject toestemming nodig voor indicaties die zijn opgenomen in Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering. Heeft u een overeenkomst met ons? Dan hoeft u geen toestemming aan te vragen voor de volgende indicaties:

  • Postoperatieve indicaties
  • Conservatief behandelde fracturen - XX36
  • Status na CVA - XX72
  • M.Parkinson - 9374
  • MS/ALS/spinale spieratrofie - XX73
  • Dwarslaesie - XX76
  • Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2 - 9248

  Wij vragen u altijd een kopie van de verwijzing in het patiëntendossier te bewaren. Na 3 jaar dient u een nieuwe verwijzing op te nemen in het patiëntendossier, wanneer de verzekerde nog bij u in behandeling is voor deze indicatie. Op postoperatieve indicaties kan na operatie maximaal 1 jaar gedeclareerd worden.

  Heeft u geen overeenkomst? Dan dient u altijd schriftelijk toestemming aan te vragen.

  Bekijk hier Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering

  Bekijk hier de uitsluitingen van machtigingen
   

  Voor huidtherapie:

  U hebt voor de start van het behandeltraject toestemming nodig voor indicaties die zijn opgenomen in Bijlage 1. van het Besluit zorgverzekering. Voor huidtherapie gaat het alleen om de indicaties:

  • lymfoedeem; 
  • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma. Overeenkomstig de omschrijving in bijlage 1 van de zorgovereenkomst Paramedische zorg gaat het om littekens die een bewegingsbeperking in een gewricht veroorzaken.
 • Hoe vraag ik een machtiging aan?
  Toestemming vraagt u aan via het toestemmingsformulier. Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat de aanvraag voor toestemming volledig is ingevuld. Gebruik hiervoor de onderstaande checklist.


  Stuur het ingevulde toestemmingsformulier met de verwijzing van huisarts of medisch specialist per post naar:


  Coöperatie VGZ

  t.a.v. team machtigingen paramedisch

  postbus 25150

  5600 RS Eindhoven

 • Wat is de status van mijn aanvraag?
  Bij correcte en volledige aanlevering vindt de beoordeling van uw aanvraag binnen 10 kalenderdagen plaats.

  Is uw aanvraag goedgekeurd maar u geeft geen goedkeuringsbrief ontvangen? Wij versturen uw correspondentie naar het adres wat in Vektis vermeld staat. U kunt eventueel een nieuwe goedkeuringsbrief aanvragen bij het Zorgaanbiedersloket.
 • Wat heb ik nodig voor een herhaalaanvraag lymfoedeem?
  Indien het medisch noodzakelijk is om een herhaalaanvraag voor een aflopende machtiging voor de indicatie lymfoedeem aan te vragen, vraagt VGZ aanvullende informatie op. De aanvullende informatie dient ter toetsing in hoeverre het opgestelde behandelplan overeenkomt met de door de beroepsvereniging opgestelde Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem. VGZ heeft na het evalueren van lymfoedeem gerelateerde casuïstiek geconstateerd dat er bij herhaalaanvragen niet altijd conform de omschrijvingen in de Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem wordt gehandeld. Onderstaande informatie heeft VGZ nodig voor een juiste beoordeling van de herhaalaanvraag:
   
  • Het nieuwe behandelplan
  • De behaalde resultaten tot nu toe
  • Verwachting naar de toekomst
  • Omvangmetingen linker en rechterzijde gedurende de behandelperiode
  • Wordt er compressiemateriaal ingezet?
  • Hoe wordt er gestuurd op zelfmanagement?
 • De AGB-code van mijn praktijk is gewijzigd. Hoe zet ik de lopende machtigingen over op mijn nieuwe AGB-praktijkcode?

  Is de AGB-code van uw praktijk gewijzigd? Dan kunt u de lopende machtigingen van uw patiënten die bij ons verzekerd zijn in één keer laten omzetten naar de nieuwe AGB-code. Dit kunt u doen door dit Excel-bestand (wijzig de AGB locatiecode) compleet en juist in te vullen. Het ingevulde Excel-bestand stuurt u op via de bijlage van het digitale contactformulier

 • Hoe neem ik een machtiging over van een andere praktijk?
  Gaat u een patiënt behandelen voor een indicatie waarvoor wij al schriftelijke toestemming gegeven hebben? Dan kunt u die toestemming overnemen. Stuurt u ons hiervoor een verzoek tot overname machtiging met dit formulier: verzoek tot overname machtiging

   

  Ons postadres is:

  Coöperatie VGZ

  t.a.v. team machtigingen paramedisch

  Postbus 25150

  5600 RS Eindhoven