Algemene informatie GLI

Wat is GLI?

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele specifieke toevoegingen van psychologische interventies ter bevordering van gedragsverandering bij mensen met ernstig overgewicht en verhoogd risico op chronische aandoeningen. Met onze Zinnige Zorg strategie willen we bereiken dat verzekerden die deelnemen aan een GLI een aanzienlijke gezondheidswinst behalen en op deze manier ambassadeur zijn richting andere verzekerden en uiteindelijk ook zorgkosten in de toekomst besparen. 

De nieuwe zorgvorm GLI heeft een sterk preventief karakter, dat uitstekend past in de afspraken die gemaakt zijn in het overeengekomen Hoofdlijnenakkoord voor Huisartsenzorg & ketenzorg, tussen overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Wat is een zorgprogramma GLI?

Het zorgprogramma van een GLI kent een systematische aanpak die onderscheid maakt in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma bedraagt 24 aaneengesloten maanden. Uit diverse studies blijkt dat langdurige begeleiding essentieel is voor een blijvend effect. Bij verandering van leefstijl gaat het dan ook vooral om het vasthouden van het nieuwe gedrag. Wil de interventie succesvol zijn, dan moet deze intensief en goed gestructureerd zijn. Groepssessies lijken daarbij vooralsnog succesvoller dan een individuele aanpak. 

Doel van GLI is het voorkomen van aandoeningen die aan overgewicht en obesitas gerelateerd zijn. Het gaat dus niet om de preventie van overgewicht en obesitas op zich (bron CVZ). Wij vergoeden alle door RIVM erkende interventies.

Voor wie is de GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht of obesitas komt in aanmerking voor een GLI. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, zoals vastgelegd in de indicatiecriteria van de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Vooralsnog worden alleen volwassenen geïncludeerd. Het hebben van een goede motivatie voor deelname aan, en afronding van het complete zorgprogramma is essentieel.

De huisarts is poortwachter en beoordeelt welke verzekerden in aanmerking komen voor deelname aan GLI en toetst tevens of de verzekerde voldoende gemotiveerd is om een GLI te starten. Vervolgens verwijst de huisarts naar een zorgaanbieder die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria zorgprogramma GLI.

Ik ben leefstijlcoach en wil graag een overeenkomst afsluiten

Meer informatie over (het afsluiten van) een overeenkomst GLI vindt u op de pagina 'Afsluiten overeenkomst GLI'.

Met hart voor zinnige zorg
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord