Uw gekozen zorgsoort:

Afsluiten overeenkomst GLI

VGZ contracteert GLI via zorggroepen én individuele leefstijlcoaches die een erkend GLI-programma bieden

De huisarts is poortwachter en beoordeelt welke verzekerden in aanmerking komen voor deelname aan GLI en toetst tevens of de verzekerde voldoende gemotiveerd is om een GLI te starten. Vervolgens verwijst de huisarts naar een zorgaanbieder die voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria zorgprogramma GLI.

 

Zorggroepen

VGZ contracteert zorggroepen middels een toegevoegd addendum GLI 2019 op de overeenkomst MDZ 2018-2019.

 

Individuele leefstijlcoaches

VGZ biedt alle erkende individuele leefstijlcoaches een contract GLI aan. VGZ erkent hiervoor: 

 • Leefstijlstijlcoaches die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van BLCN 
 • Diëtisten en oefentherapeuten die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici én beschikken over de registratie leefstijlcoach
 • Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie én beschikken over de registratie leefstijlcoach. Uw beroepsvereniging bepaalt of uw opleiding erkend is en u in het register wordt opgenomen als leefstijlcoach.

Aanvragen overeenkomst als individuele leefstijlcoach

Wij bieden alleen therapeuten die een erkende opleiding tot leefstijlcoach afgerond hebben een overeenkomst aan. Of uw opleiding erkend is, kunt u navragen bij uw beroepsvereniging. 

 • Bent u geregistreerd als leefstijlcoach in het register van BLCN en/of bent u diëtist of oefentherapeut mét aantekening ‘leefstijlcoach’ in Vektis? 
  Dan heeft u medio januari een overeenkomst van ons ontvangen per post.
 • Bent u fysiotherapeut? 
  Het is op dit moment voor fysiotherapeuten nog niet mogelijk om over de registratie leefstijlcoach te beschikken die zichtbaar is voor ons als zorgverzekeraar. Zodra wij van de beroepsvereniging een overzicht ontvangen welke fysiotherapeuten geregistreerd zijn als leefstijlcoach, zullen wij deze fysiotherapeuten ook een overeenkomst GLI aanbieden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. U hoeft hiervoor niets te doen.  

Bent u geregistreerd als leefstijlcoach en heeft u geen overeenkomst ontvangen?

 • Bent u geregistreerd als leefstijlcoach in het register van BLCN en/of bent u diëtist of oefentherapeut mét aantekening ‘leefstijlcoach’ in Vektis?
  Dan stond u medio januari niet ingeschreven in het register. Wij verzoeken u contact op te nemen met uw beroepsgroep waarom wij uw gegevens niet ontvangen hebben. 
 • Bent u fysiotherapeut
  Het is op dit moment voor fysiotherapeuten nog niet mogelijk om over de registratie leefstijlcoaching te beschikken die zichtbaar is voor zorgverzekeraars. Zodra wij van de beroepsvereniging een overzicht ontvangen welke fysiotherapeuten geregistreerd zijn als leefstijlcoach, zullen wij deze fysiotherapeuten ook een overeenkomst GLI aanbieden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. U hoeft hiervoor niets te doen. 

Via onze website houden wij u op de hoogte over alle ontwikkelingen rondom de GLI. Wij raden u aan onze website regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie.

Heeft u vragen over GLI?

Bent u aangesloten bij een huisartsen zorggroep, dan kunt u uw vraag per e-mail sturen.

Bent u leefstijlcoach én niet aangesloten bij een huisartsen zorggroep? Neemt u dan contact op via e-mail.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord