Uw gekozen zorgsoort:

Volmachten

De administratie van volmachten kunnen wij niet inzien. Wanneer u vragen heeft over een bij de volmacht ingediende declaratie, neem dan contact op met de volmacht. Aevitae kunt u bereiken via 045 - 573 96 00.