Uw gekozen zorgsoort:

Hoe kan ik declareren?

U kunt uw zorgkosten rechtstreeks bij ons declareren via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO – ook als u geen overeenkomst met ons heeft. Wij accepteren geen handmatige declaraties van zorgaanbieders.

Voor het elektronisch declareren maakt u gebruik van de PM304/PM305 standaard.

Declareren via VECOZO

Om via VECOZO te declareren, gebruikt u een softwareprogramma. U vindt de juiste prestatiecodes in de prestatiecodelijsten (012) van Vektis. Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse.

Voor een spoedige afhandeling is het slim zo snel mogelijk te declareren. De uiterste termijn is twaalf maanden na de behandeling. Op de website van VECOZO staan een gedetailleerde declaratiehandleiding en veelgestelde vragen.

Kenmerken van een declaratie

Een declaratie moet onder meer aan deze 6 kenmerken voldoen. Zorginkoper Joost Otte neemt ze met je door.

 

  1. Check of je patiënt bij een van de merken van VGZ is verzekerd.
  2. Zorg dat je aangemeld bent bij VECOZO en gebruik maakt van de prestatiecodelijst op Vektis.nl 
  3. Het tarief dat je declareert moet overeenkomen met het tarief dat vergoed wordt. 
  4. Bespreek met je patiënt wat er vergoed wordt uit de verzekering. 
  5. Declareer op de AGB-code van je praktijk. Dit is een ander nummer dan je persoonlijke AGB-code.
  6. Wordt de behandeling direct vergoed, dan is het mogelijk de declaratie zo in te dienen. Het kan zijn dat er een machtiging nodig is. Voor welke indicaties een machtiging nodig is en hoe u een machtiging aanvraagt leest u in de Kennisbank op de pagina 'machtigingen'.

 

Bekijk de declaratiehandleiding op Vecozo.nl

Meer over de PM304/PM305 standaard op Vektis.nl

Naar de veelgestelde vragen over het declaratiesysteem op Vecozo.nl

Contact opnemen met VECOZO