Uw gekozen zorgsoort:

Declareren en coderen bij specifieke indicaties

 • Declaraties van een lange zitting.
  Sommige combinaties van een diagnosecode en de prestatiecode lange zitting kunnen niet samen gedeclareerd worden. VGZ volgt hierin de geldende prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie van de NZa. 

  De prestatiecodes voor een lange zitting zijn: 
  • voor fysiotherapie: 1700, 1701 en 1702
  • voor oefentherapie: 2800, 2801 en 2802.

  De diagnosecodes die u kunt gebruiken in combinatie met bovenstaande prestatiecodes zijn:


  2551

  3578

  9378

  3076

  9072

  9473

  3176

  9273

  9476

  3276

  9278

  9370 

  3376

  9296

  9478 

  3378

  9372

  xx71

  3476

  9373

  xx72

  3478

  9374

  xx73

  3576

  9376


   

   

  Zoals beschreven in de prestatiebeschrijvingbeschikking fysiotherapie en oefentherapie van de NZa kan de lange zitting bij patiƫnten met de ziekte van Parkinson gedeclareerd worden vanaf 5 jaar na diagnosestelling.

 • Declaraties voor Artrose aan de heup en/of kniegewrichten.

  PatiĆ«nten met artrose aan de heup- en/of kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 twaalf behandelingen fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering per 12 maanden. Dit is ongeacht welk gewricht of lichaamszijde. 

  Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. De verwijzing dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Er is geen machtiging nodig voor deze behandelingen. Deze behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 7023 en 6223 en CSI 012. De prestatiecodes die u kunt gebruiken i.c.m. CSI 012 zijn:


  Fysiotherapie

  Oefentherapie

  Poliklinisch

  04/1000

  07/2000

  Fysiotherapie

  Oefentherapie

  04/1001

  07/2001

  06/193001

  06/192951

  04/1002

  07/2002

  06/193002

  06/193034

  04/1316

  07/2125

  06/193008

  06/193035

  04/1317

  07/2126

  06/193009

  06/193036

  04/1318

  07/2127

  06/193010

  06/193037

  04/1319

  07/2128

  06/193004

  06/192956

  04/1775

  07/2408

  06/192999

  06/192960

  04/1776

  07/2409

  06/193029

   

  04/1777

  07/2410

  06/193081

   

  04/1870

   

  06/193087

   

  04/1871

   

   

   

  04/1872

   

   

   


  Wanneer er na 12 maanden nog een verdere behandelnoodzaak bestaat, is een nieuwe verwijzing nodig. Indien er bij een verzekerde reeds voor 2018 een behandeltraject gestart is, heeft verzekerde een verwijzing nodig. Deze verwijzing kan aan het bestaande dossier gekoppeld worden of er kan een nieuw dossier geopend worden.


 • Declaraties voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2.
  VGZ koopt de zorg voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2 selectief in. De voorwaarden selectieve inkoop vindt u in de Kennisbank op de pagina 'Selectieve inkoop'. De eerste 37 behandelingen per 12 maanden (vanaf de datum van de eerste behandeling) worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

  Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. De verwijzing dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Er is geen machtiging nodig voor deze behandelingen. De behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 9248 en CSI 011. Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan de 37 behandelingen, dan kunt u de behandelingen verder declareren vanuit de eventuele aanvullende verzekering. In dat geval dient u gebruik te maken van CSI 009 vanaf de 38e behandeling.

  De prestatiecodes die u kunt gebruiken in combinatie met CSI 011 zijn:

  prestatiecode vrijgevestigd

  Prestatie poliklinisch

  04/1000

  06/193001

  04/1001

  06/193008

  04/1002

  06/193009

  04/1316

  06/193010

  04/1317

  06/193004

  04/1318

  06/192999

  04/1319

  06/193029

  04/1775

  06/193081

  04/1776

  06/192951

  04/1777

  06/193034

  04/1870

  06/193035

  04/1871

  06/193036

  04/1872

  06/193037

  07/2000

  06/192956

  07/2001

  06/192960

  07/2002

   

  07/2125

   

  07/2126

   

  07/2127

   

  07/2128

   

  07/2408

   

  07/2409

   

  07/2410

   

  Wanneer er na verloop van tijd opnieuw behandeling is aangewezen, bijvoorbeeld bij recidivering van klachten aan dezelfde zijde of ontstaan van klachten aan de andere zijde, kan er opnieuw aanspraak bestaan. Er is dan een nieuwe verwijzing nodig. De behandelingen kunnen gedeclareerd worden met diagnosecode 9248 en CSI 011. Indien de klachten in vrijwel dezelfde mate aanwezig zijn gebleven, ondanks 37 behandelingen met gesuperviseerde oefentherapie of een behandeltraject van 12 maanden, ontstaat er niet opnieuw aanspraak.

 • Declaraties voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 3.
  Verzekerden hebben een geldige verwijzing en machtiging nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. De behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 9248. Voor declaraties voor de eerste 20 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie dient u gebruik te maken van CSI 008. Vanaf de 21e behandeling dient u gebruik te maken van CSI 001.

  Verzekerden met Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 3 krijgen de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Verzekerden dienen de eerste 20 behandelingen zelf te betalen tenzij ze voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit hun aanvullende verzekering in aanmerking komen. 
 • Declaraties voor COPD

  Verzekerden met COPD krijgen vanaf 1 januari 2019 behandelingen fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de eerste behandeling. Het aantal behandelingen verschilt. Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. Er is dus wel een verwijzing, maar geen machtiging nodig voor deze behandelingen. De verwijzing dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Deze behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 2554. Alle informatie over declareren voor COPD hebben we opgenomen in onze kennisbank.

 • Declaraties voor de ziekte van Parkinson.
  VGZ koopt de zorg voor de ziekte van Parkinson selectief in. De voorwaarden selectieve inkoop vindt u op de pagina 'Overeenkomsten overzicht'.

  Er is geen machtiging nodig voor deze behandelingen. Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig. De behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 9374. Voor declaraties voor de eerste 20 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie dient u gebruik te maken van CSI 008. Vanaf de 21e behandeling dient u gebruik te maken van CSI 001.

  Verzekerden met de ziekte van Parkinson krijgen de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Verzekerden dienen de eerste 20 behandelingen zelf te betalen tenzij ze voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit hun aanvullende verzekering in aanmerking komen. 
 • Declaraties voor oedeem.

  VGZ koopt de zorg voor oedeem selectief in. De voorwaarden selectieve inkoop vindt u in de Kennisbank op de pagina 'Selectieve inkoop'. 

  Verzekerden hebben een geldige verwijzing en machtiging nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. Behandelingen oedeemtherapie dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode XX46. Voor declaraties bij verzekerden vanaf 18 jaar voor de eerste 20 behandelingen fysiotherapie of huidtherapie dient u gebruik te maken van CSI 008. Vanaf de 21e behandeling dient u gebruik te maken van CSI 001. Voor verzekerden tot 18 jaar dient u voor alle behandelingen gebruik te maken van CSI 001.

  De prestatiecodes die u kunt gebruiken in combinatie met diagnosecode XX46 zijn:

  Fysiotherapie  Huidtherapie 
   04/1000  04/1501   90/7002
   04/1001  04/1502   90/7305
   04/1002  04/1775  90/7306
   04/1316  04/1776   90/7100
   04/1317  04/1777   90/7101
   04/1318  04/1850  90/7102
   04/1319  04/1864  90/7105
   04/1400  04/1870  90/1708
   04/1401  04/1871  90/7112
   04/1402  04/1782   
   04/1500     

  De prestatiecodes voor een zitting oedeemtherapie (04/1500, 04/1501 en 04/1502) kunt u alleen declareren in combinatie met diagnosecode XX46.

  Verzekerden ouder dan 18 jaar met oedeem krijgen de behandelingen door oedeemfysiotherapeuten en oedeemhuidtherapeuten vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Verzekerden dienen de eerste twintig behandelingen zelf te betalen tenzij ze voor een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit hun aanvullende verzekering in aanmerking komen. Verzekerden jonger dan 18 jaar krijgen alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

 • Declaraties manuele fysiotherapie.
  VGZ vergoedt maximaal 9 behandelingen manuele fysiotherapie per indicatie per jaar. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van de verzekerden. VGZ heeft bij het vaststellen van de te declareren behandelingen en toe te passen diagnosecodes gebruik gemaakt van de domeinbeschrijving opgesteld door de NVMT. 

  De volgende diagnosecodes komen niet voor vergoeding in aanmerking op basis van een declaratie manuele fysiotherapie:
  • XX40 t/m XX48; hoofdgroep hart-, vaat- en lymfeaandoeningen inclusief cardiochirurgie
  • XX50 t/m XX55; hoofdgroep longaandoeningen
  • XX60 t/m XX69; hoofdgroep overige interne aandoeningen, nieuwvormingen (niet chirurgie)
  • XX80 t/m XX89; hoofdgroep symptomatologie, psychosomatiek, urologie, gynaecologie
  • XX90 t/m XX99; hoofdgroep reumatische aandoeningen
  • XX71, XX72, XX73, XX74, XX76, XX77, XX78 en XX79; hoofdgroep neurologische aandoeningen, met uitzondering van perifere neurologische aandoeningen en het (pseudo) radiculair syndroom.
 • Declaraties bekkenfysiotherapie i.v.m. urine incontinentie.
  VGZ vergoedt eenmalig maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie vanuit de basisverzekering. 

  Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. De verwijzing dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Er is geen machtiging nodig voor deze behandelingen. Deze behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 6486 en CSI 010.

  Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan de 9 behandelingen uit de basisverzekering, dan kunt u de behandelingen verder declareren vanuit een eventuele aanvullende verzekering. In dat geval dient u gebruik te maken van CSI 009 vanaf de 10e behandeling.
 • Declaraties valpreventie.

  Verzekerden krijgen vanuit de aanvullende verzekering mogelijk een eenmalige bijdrage voor een training valpreventie. In de Kennisbank Paramedische zorg is opgenomen welke trainingen in aanmerking komen voor vergoeding en hoe u als aanbieder van valpreventie bij VGZ geregistreerd kunt worden. 

  Na afloop van de cursus dient de verzekerde zelf een bewijs van deelname en de nota te sturen. De volgende gegevens dienen op de nota te staan: 

  • NAW-gegevens en AGB-code van de zorgverlener en praktijk
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Naam van de cursus
  • Cursusdata
  • (Totaal)bedrag van de cursus

  Zorgt u ervoor dat alle gegevens overeenkomen met uw gegevens in Vektis, anders kan de nota worden afgewezen

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord