Uw gekozen zorgsoort:

Declaraties voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2

VGZ koopt de zorg voor Claudicatio Intermittens stadium Fontaine 2 selectief in. De voorwaarden selectieve inkoop vindt u in de Kennisbank op de pagina 'Selectieve inkoop'. De eerste 37 behandelingen per 12 maanden (vanaf de datum van de eerste behandeling) worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen. De verwijzing dient in het dossier bewaard te worden. De behandelingen vallen onder het eigen risico van de verzekerde. Er is geen machtiging nodig voor deze behandelingen. De behandelingen dienen gedeclareerd te worden met diagnosecode 9248 en CSI 011. Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan de 37 behandelingen, dan kunt u de behandelingen verder declareren vanuit de eventuele aanvullende verzekering. In dat geval dient u gebruik te maken van CSI 009 vanaf de 38e behandeling.

De prestatiecodes die u kunt gebruiken in combinatie met CSI 011 zijn:

Vrijgevestigd: 

04/1000

04/1001

04/1002

04/1316

04/1317

04/1318

04/1319

04/1775

04/1776

04/1777

04/1870

04/1871

04/1872

07/2000

07/2001

07/2002

07/2125

07/2126

07/2127

07/2128

07/2408

07/2409

07/2410

 

Poliklinisch:

06/192951

06/192956

06/192960

06/192999

06/193001

06/193004

06/193008

06/193009

06/193010

06/193029

06/193034

06/193035

06/193036

06/193037

06/193081