Onze visie op paramedische zorg

In het inkoopbeleid paramedische zorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.

Wijziging inkoopbeleid - Huidtherapie voor acné, camouflage en ontharen
Op 1 april jongstleden hebben wij ons inkoopbeleid paramedische zorg gepubliceerd. In ons inkoopbeleid 2021 is opgenomen dat we Huidtherapie voor acné, camouflage en ontharen uit de aanvullende verzekering vanaf 2021 inkopen bij huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Hiervoor zouden wij via VECOZO uiterlijk eind september 2020 een overeenkomst aanbieden.

Mede naar aanleiding van gesprekken met de branchevereniging NVH hebben we geconcludeerd dat de bereidheid van  zorgaanbieders om een overeenkomst af te sluiten op dit moment nihil is. Het aanbieden van een overeenkomst biedt op dit moment voor zorgaanbieders en verzekerden geen meerwaarde. Wij passen daarom op dit punt het beleid aan en bieden geen zorgovereenkomst Huidtherapie voor acné, camouflage en ontharen aan.

Ontwikkelingen coronavirus

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa en op onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de paramedische zorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

Wij willen samen met zorgaanbieders werken aan een sterke, toekomstbestendige eerste lijn. Paramedische zorg helpt bij het voorkomen of uitstellen van (duurdere) behandelingen in de tweedelijns zorg. Ook levert deze zorg een cruciale bijdrage aan zelfredzaamheid, participatie en herstel. Voor onze verzekerden is het van belang dat zorg dichtbij beschikbaar is. We streven ernaar dat patiënten zelf grip en regie krijgen op hun gezondheid.

De volgende zorgsoorten vallen onder ons inkoopbeleid paramedische zorg:

 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Huidtherapie voor de behandeling van lymfoedeem en littekentherapie en vanaf 2021 ook voor acné, camouflage en ontharen
 • Logopedie
 • Oefentherapie
 • Poliklinische paramedische zorg
 • Voetzorg (podotherapeuten) voor diabetes mellitus buiten de keten

We focussen daarbij op de volgende thema’s: 

 • Zinnige zorg;
 • Doelmatigheid en de behandelindex;
 • Selectieve inkoop van specifieke indicaties;
 • Inzicht in patiëntenervaringen;
 • Kostenonderzoek paramedische zorg

Zinnige zorg

Samen met zorgaanbieders willen wij de zorg toegankelijk en betaalbaar houden, nu en in de toekomst. Wij belonen daarom praktijken die doelmatig werken en bijdragen aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde paramedische zorg. Daarnaast stimuleren wij verbetering van de zorg en innovatie door het ophalen en verspreiden van good practices. Dit zijn bewezen succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten.

Binnen de fysiotherapie hanteren we tot op heden drie good practices. Deze gaan over de behandeling van aspecifieke lage rugklachten, aspecifieke nekklachten en schouderklachten.

Wij zijn voor zowel fysiotherapie als voor de overige paramedische zorgsoorten voortdurend op zoek naar good practices. Heeft u zelf aan een voorbeeld van Zinnige zorg? Lees meer over de kenmerken en criteria van een good practice op onze website en dien uw idee in bij ons Loket Zinnige Zorg. Benieuwd naar andere praktijkvoorbeelden? Bekijk deze op onze website cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg.

Doelmatigheid en de behandelindex

Naast toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid is de doelmatigheid van paramedische zorg belangrijk. Om doelmatigheid bij fysiotherapie inzichtelijk te maken, gebruiken wij de Landelijke behandelindex. De behandelindex geeft een indicatie van de cijfermatige doelmatigheid van de geleverde zorg van een praktijk ten opzichte van andere praktijken. Er wordt rekening gehouden met populatiekenmerken waar een praktijk geen directe invloed op heeft, zoals de leeftijd, de aandoening en de verzekeringsgrondslag van patiënten die in een praktijk worden behandeld.

De behandelindex als zodanig geeft geen indicatie van de kwaliteit van de geleverde zorg, maar biedt wel inzicht in praktijkvariatie. Op basis van de bestuurlijke afspraken paramedische zorg wordt op landelijk niveau gewerkt aan een resultaatsindex voor fysiotherapie en een behandelindex voor onder meer oefentherapie en logopedie.

Selectieve inkoop van specifieke indicaties

Verzekerden vragen ons regelmatig waar ze de beste zorg kunnen krijgen voor het verhelpen of behandelen van bepaalde klachten. Waar mogelijk willen wij hen helpen bij de keuze voor een zorgaanbieder. De zorg voor een aantal indicaties kopen we dan ook selectief in. Dit geldt voor zorg bij de volgende indicaties:

 • Claudicatio intermittens
 • De ziekte van Parkinson
 • Lymfoedeem

Inzicht in patiëntenervaringen

Wij stellen het uitzetten van de PREM niet verplicht. Wij volgen de landelijke inspanningen om patiëntervaringen transparant te maken via Zorgkaart Nederland. Als er op dat terrein nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij ons beleid daarop aan.

Kostenonderzoek paramedische zorg

In 2019 en 2020 heeft Gupta in opdracht van beroepsvereningingen en verzekeraars een kostenonderzoek binnen de paramedische zorg uitgevoerd. Wij zijn in gesprek met de beroepsverenigingen over de uitkomsten van het onderzoek en wat we samen kunnen leren van het onderzoek.

Zoals gebruikelijk maken wij de tarieven voor volgend jaar niet tegelijk met het inkoopbeleid bekend. Deze tarieven worden later vastgesteld en uiterlijk gelijktijdig met het contractaanbod gedeeld.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website publiceren wij uiterlijk op 1 april 2020 ons inkoopbeleid met daarin opgenomen de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord