Verbinding en samenwerking

We zijn ervan overtuigd dat we alleen samen en in verbinding met zorgaanbieders de toekomst van de paramedische zorg kunnen vormgeven. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met zorgverleners, praktijken en samenwerkingsverbanden, om te horen welke knelpunten en oplossingen zij zien om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

In gesprek met zorgaanbieders

Zo organiseren we het hele jaar door webinars en dialoogsessies en hebben we eerder samen met fysiotherapeuten een meerjarenvisie voor fysiotherapie ontwikkeld. Deze gesprekken hebben ons al veel waardevolle input en inzichten opgeleverd, en we zijn ervan overtuigd dat dat in de toekomst ook zo zal zijn.

Visie-ontwikkeling voor logopedie

In 2024 gaan we de visie voor logopedie ontwikkelen. Hiervoor gaan we in gesprek met zowel logopedisten als VGZ-leden om samen tot een gezamenlijk gedragen visie te komen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam