Toekomstbestendige zorg

Zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. We streven door vernieuwing en innovatie naar betere zorg voor de patiënt, minder druk op personeel en lagere kosten.

Innovatie in de paramedische zorg

Innovatie in de paramedische zorg is cruciaal om de zorg toekomstbestendig te maken. Innovatie richt zich wat ons betreft op multidisciplinaire zorgpaden met een passende manier van bekostiging en op de inzet van digitale zorg. Hierdoor kan zorg op een efficiëntere manier worden geleverd of kan zorg zelfs worden voorkomen.

Focus op veelvoorkomende indicaties

De impact van innovatie en zorgvernieuwingen is het grootst op indicaties die veel voorkomen. Denk aan indicaties als artrose, schouderklachten, COPD en hart- en vaatziekten. Wanneer een zorgaanbieder een pilot wil draaien voor een zorgvernieuwing, moet deze opschaalbaar zijn en een duidelijk uitgewerkte probleemstelling en oplossingsstrategie hebben. In 2024 zetten we in op initiatieven waar in onze kernregio's een pilot voor wordt gedraaid.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam