Samen versterken van de eerstelijnszorg in de regio

In 2024 stimuleren we het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid binnen de paramedische zorg door regionale samenwerking.

Samenwerking in de regio

Het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg versterkt met hun platform ‘Samen sterk in de regio' de samenwerking tussen paramedici in de regio. Zo zijn er al diverse multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn gevormd. Wij zetten deze koers graag voort. We stimuleren eerstelijns samenwerkingsverbanden door eerstelijns ondersteuningsgelden te verstrekken. Lees meer over de projectcriteria en voorwaarden.

Aandachtspunten binnen fysiotherapie

Binnen fysiotherapie richten we ons aanvullend op de volgende twee aandachtspunten:

Multidisciplinair zorgpad (ketenzorg)

We kopen innovatieve zorgplannen in waarin een multidisciplinair zorgpad is uitgewerkt. Het doel van deze afspraken is om zorg gezamenlijk in de regio beter te organiseren. We zien bijvoorbeeld dat zo’n 80% van de patiënten die doorverwezen wordt naar de orthopeed, eigenlijk bij de fysiotherapeut moet zijn voor behandeling. Ook heeft ongeveer 10% van de orthopedie-patiënten geen passende fysiotherapie gehad. Door zorgpaden af te stemmen tussen fysiotherapeut, huisarts en orthopeed, ontvangen patiënten betere zorg tegen lagere kosten.

Leren en verbeteren

De kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van fysiotherapie bevorderen heeft prioriteit. We stimuleren praktijken en samenwerkingsverbanden om via een praktijkregister te werken in een ‘leren en verbeteren-cyclus’. In zo'n cyclus staat kwaliteitsontwikkeling centraal.

Dit start met dataverzameling en het delen van data, om daarmee inzicht te krijgen in de eigen kwaliteit van zorg en om een vergelijking te kunnen maken met andere fysiotherapiepraktijken (benchmarking). Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere intervisies en peer review gesprekken met andere fysiotherapeuten, om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Een audit van een extern auditbureau maakt onderdeel uit van de kwaliteitscyclus, waarbij het proces van dataverzameling en intervisie getoetst wordt.

Praktijken die aan een kwaliteitscyclus werken via het praktijkregister van SKF ontvangen van ons een hoger tarief. Het KNGF is ook bezig een praktijkregister te ontwikkelen en te implementeren. We volgen deze ontwikkelingen van het KNGF op de voet en gaan we over het praktijkregister verder in gesprek.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam