Uw gekozen zorgsoort:

Onze visie op fysiotherapie

Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Net als veel fysiotherapeuten vinden wij het belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft. Die ambitie vormt dan ook de basis van ons inkoopbeleid.

Samen werken aan zinnige zorg

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en patiënten hebben zelf vaak goede ideeën over wat er anders of beter kan. Zij weten welke zorg beter is voor de patiënt tegen lagere kosten. Deze Zinnige Zorg willen we als VGZ faciliteren.

Samen werken aan zinnige zorg doen wij onder andere met onze alliantiepartijen, ook binnen de fysiotherapie. Deze allianties hebben als doel de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk te maken en de resultaten onder de deelnemende zorgaanbieders continu te monitoren en te verbeteren. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe initiatieven en ideeën via het Zinnige Zorg loket. Zo ontdekken wij samen met zorgaanbieders welke aanpak het beste is voor onze verzekerden.

 • Al meer dan 100 ‘Good Practices’ die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg
 • De voorwaarden van een Good Practice en het Zinnige Zorg loket

VGZ voor doelmatige fysiotherapie

Steeds meer patiënten vragen ons waar de beste fysiotherapie wordt geleverd voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Daarom vinden wij het - naast toegankelijkheid en betaalbaarheid - belangrijk dat er doelmatige zorg wordt geleverd. Om de doelmatigheid te meten, kijken we naar de behandelindex en stimuleren we fysiotherapeuten die doelmatig behandelen. 

 • Een behandelindex voor het meten van doelmatige zorg
  Om de doelmatigheid te meten, kijken we naar de behandelindex. Deze index geeft aan hoe de praktijk van een fysiotherapeut op het gebied van doelmatig behandelen presteert vergeleken met andere praktijken. Een praktijk met een behandelindex van 100 zit op het landelijk gemiddelde. Zit een praktijk boven de 150, dan wil dat zeggen dat die minimaal 1,5 of meer keer het aantal behandelingen per patiënt nodig heeft, in vergelijking met andere praktijken.
 • Berekening van de behandelindex
  De behandelindex laat zien hoe het gemiddeld aantal behandelingen in uw praktijk, zich verhoudt tot het gemiddeld aantal behandelingen van alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken in Nederland. Dit gebeurt door gebruik te maken van een gewogen gemiddelde.

  Dat wil zeggen dat wij het aantal gehonoreerde behandelingen binnen uw praktijk die verbonden zijn aan bepaalde populatiekenmerken, vergelijken met het gemiddeld aantal behandelingen van alle praktijken in Nederland bij gelijke populatiekenmerken.

  De rekenmethode en de berekening van de behandelindex zijn gevalideerd door Equalis, een extern adviesbureau gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

  Meer informatie over de berekening van de behandelindex en het lezen van de spiegelinformatie vindt u in de toelichting op de website van ZN.
 • Doelmatige zorg moedigen wij aan
  De doelmatigheid van een praktijk, weergegeven met de behandelindex, willen wij stimuleren. Dit betekent dat praktijken die doelmatige zorg leveren een relatief hoger tarief krijgen dan praktijken die minder doelmatig handelen.
 • Van een behandelindex naar een ‘resultaatindex’
  Enkele jaren geleden gebruikten verzekeraars verschillende behandelindexen. In de afgelopen jaren hebben verzekeraars gewerkt aan een uniforme rekenmethode, de uniforme behandelindex. Over het jaar 2016 heeft u van VGZ voor het eerst de behandelindex op basis van deze uniforme rekenmethode ontvangen.

  Wij begrijpen dat het voor u niet handig is om van elke verzekeraar een eigen behandelindex te ontvangen. Daarom is de volgende stap dat u slechts één behandelindex ontvangt voor alle verzekeraars. Zodra deze beschikbaar is ontvangt u dus slechts één behandelindex.

  Ondertussen onderzoeken we graag samen met de beroepsgroep hoe we de behandelindex kunnen door ontwikkelen naar een ‘resultaatindex’. Deze resultaatindex moet alle indicatoren omvatten voor het meten van de doelmatigheid en kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Daarnaast zal het oordeel van de patiënt een belangrijk element vormen. Deze resultaatsindex ontwikkelen we samen met o.a. zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.
 • Samen werken aan verbetering
  Om samen te werken aan het verbeteren van doelmatige zorg, sluiten wij Verbeterovereenkomsten af met praktijken die een behandelindex boven de 150 hebben. In deze overeenkomsten maken we afspraken over het verbeteren van de doelmatigheid van de zorg. Daarbij spreken wij ook af dat indien de praktijk in het daaropvolgende jaar nog steeds een behandelindex boven de 150 heeft, wij deze praktijk geen overeenkomst aanbieden. Met praktijken die een goede verklaring hebben voor hun afwijkende index, gaan wij natuurlijk in gesprek.

In gesprek met fysiotherapeuten

Naast reguliere gesprekken met o.a. fysiotherapeuten, de beroepsorganisaties en andere belanghebbenden binnen de fysiotherapie, organiseren we sinds 2018 regelmatig avonden waarbij we met fysiotherapeuten in gesprek gaan. Tijdens deze avonden staan we stil bij het inkoopbeleid, bespreken we hoe we samen administratieve lasten kunnen aanpakken en welke ideeën fysiotherapeuten hebben op terrein van vernieuwing en verbetering van de zorg.

VGZ voor de fysiotherapeut

Het afsluiten van een overeenkomst met VGZ betekent onder andere:

 • Uitbetaling van goedgekeurde declaraties binnen één werkdag
  Vanaf medio juli 2018 is de betaaltermijn voor declaraties van gecontracteerde fysiotherapeuten verkort naar één werkdag. Deze snellere uitbetaling geldt voor declaraties die automatisch door ons systeem worden beoordeeld en goedgekeurd zijn. Dat betekent dat u in 96% van de gevallen sneller uitbetaald krijgt.
 • Wel patiëntervaringen meten, geen uitzet- en/of minimale responseis
  PREM-vragenlijst
  In ons inkoopbeleid kunt u lezen hoe wij – samen met u – de kwaliteit en doelmatigheid van fysiotherapie verder willen verbeteren. Om hier concreet invulling aan te geven, zijn kwaliteitseisen onmisbaar. Eén van deze aspecten daarbij is het meten van patiëntervaringen door middel van de PREM-vragenlijst. Door het inzetten van de PREM-vragenlijst geven we de patiënt een stem. In de gesprekken die wij het afgelopen jaar hebben gevoerd met fysiotherapeuten bleek dat zij weinig invloed hadden op het aantal patiënten dat de PREM-vragenlijst invult. Daarom vragen wij u wel patiëntervaringen te meten, maar is er vanaf 2019 geen uitzet- en/of minimale responseis meer voor de PREM-vragenlijst.

  Samen met de beroepsgroep onderzoeken wij hoe we de patiëntervaringen in de toekomst zo goed en zo efficiënt mogelijk uit kunnen vragen.
 • Een machtigingsbeleid vooraf voorkomt controles en onzekerheid achteraf
  Met het machtigingenbeleid kunnen we nagaan of zorg verzekerd is. Doordat we dit machtigingsbeleid vooraf voeren, kunnen we de patiënt met zekerheid (alvorens u aan de behandeling begint) laten weten of de zorg vergoed wordt en (tot) welk bedrag. Dit voorkomt controles, onduidelijkheid achteraf en de patiënt komt niet voor verrassingen te staan.

  Wij werken er hard aan om het machtigingenproces te digitaliseren en te vereenvoudigen. Dit doen we om de doorlooptijd te verkorten en de lasten voor u en de patiënt zo klein mogelijk te maken. Wij verwachten medio 2019 het machtigingenproces in VECOZO gereed te hebben. Dat scheelt u tijd en de patiënt heeft sneller uitsluitsel.
 • Geen medische selectie voor aanvullende verzekeringen van toekomstige verzekerden
  VGZ vindt het belangrijk dat Fysiotherapie voor iedereen toegankelijk is. Daarom hanteren wij binnen onze aanvullende verzekering geen medische selectie voor (toekomstige) verzekerden.
 • Ondersteuning in de voorlichting over zinnige zorg aan patiënten
  Als zorgverzekeraar hebben wij de maatschappelijke rol om de fysiotherapeutische zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom vragen we u als fysiotherapeut doelmatig te werken. Dit moeten wij ook goed aan onze verzekerden communiceren. Bijvoorbeeld door uit te leggen dat u als fysiotherapeut alleen behandelingen verricht wanneer dit medisch noodzakelijk is, ongeacht de verzekering die uw patiënt heeft.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord