Onze visie op fysiotherapie

Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. Net als veel fysiotherapeuten vinden wij het belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft. Die ambitie vormt dan ook de basis van ons inkoopbeleid.

Samen werken aan zinnige zorg

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en patiënten hebben zelf vaak goede ideeën over wat er anders of beter kan. Zij weten welke zorg beter is voor de patiënt tegen lagere kosten. Deze Zinnige Zorg willen we als VGZ faciliteren.

Samen werken aan zinnige zorg doen wij onder andere met onze alliantiepartijen, ook binnen de fysiotherapie. Deze allianties hebben als doel de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk te maken en de resultaten onder de deelnemende zorgaanbieders continu te monitoren en te verbeteren. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe initiatieven en ideeën via het Zinnige Zorg loket. Zo ontdekken wij samen met zorgaanbieders welke aanpak het beste is voor onze verzekerden.

 • Al meer dan 100 ‘Good Practices’ die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg
 • De voorwaarden van een Good Practice en het Zinnige Zorg loket

VGZ voor doelmatige fysiotherapie

Steeds meer patiënten vragen ons waar de beste fysiotherapie wordt geleverd voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht. Daarom vinden wij het - naast toegankelijkheid en betaalbaarheid - belangrijk dat er doelmatige zorg wordt geleverd. Om de doelmatigheid te meten, kijken we naar de behandelindex en stimuleren we fysiotherapeuten die doelmatig behandelen. 

 • Om de doelmatigheid te meten, kijken we naar de behandelindex. Deze index geeft aan hoe de praktijk van een fysiotherapeut op het gebied van doelmatig behandelen presteert vergeleken met andere praktijken. Een praktijk met een behandelindex van 100 zit op het landelijk gemiddelde. Zit een praktijk boven de 150, dan wil dat zeggen dat die minimaal 1,5 of meer keer het aantal behandelingen per patiënt nodig heeft, in vergelijking met andere praktijken.
 • De behandelindex laat zien hoe het gemiddeld aantal behandelingen in uw praktijk, zich verhoudt tot het gemiddeld aantal behandelingen van alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken in Nederland. Dit gebeurt door gebruik te maken van een gewogen gemiddelde.

  Dat wil zeggen dat wij het aantal gehonoreerde behandelingen binnen uw praktijk die verbonden zijn aan bepaalde populatiekenmerken, vergelijken met het gemiddeld aantal behandelingen van alle praktijken in Nederland bij gelijke populatiekenmerken.

  De rekenmethode en de berekening van de behandelindex zijn gevalideerd door Vintura, een extern adviesbureau gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

  Meer informatie over de berekening van de behandelindex en het lezen van de spiegelinformatie vindt u in de toelichting op de website spiegelinformatiefysio.nl
 • De doelmatigheid van een praktijk, weergegeven met de behandelindex, willen wij stimuleren. Dit betekent dat praktijken die doelmatige zorg leveren een relatief hoger tarief krijgen dan praktijken die minder doelmatig handelen.
 • Sinds de invoering van de landelijke behandelindex onderzoeken we graag samen met de beroepsgroep hoe we de behandelindex kunnen door ontwikkelen naar een ‘resultaatindex’. Deze resultaatindex moet alle indicatoren omvatten voor het meten van de doelmatigheid en kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Daarnaast zal het oordeel van de patiënt een belangrijk element vormen. Deze resultaatsindex ontwikkelen we samen met o.a. zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.

  Ondertussen onderzoeken we graag samen met de beroepsgroep hoe we de behandelindex kunnen door ontwikkelen naar een ‘resultaatindex’. Deze resultaatindex moet alle indicatoren omvatten voor het meten van de doelmatigheid en kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Daarnaast zal het oordeel van de patiënt een belangrijk element vormen. Deze resultaatsindex ontwikkelen we samen met o.a. zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.


In gesprek met fysiotherapeuten

Naast reguliere gesprekken met o.a. fysiotherapeuten, de beroepsorganisaties en andere belanghebbenden binnen de fysiotherapie, organiseren we sinds 2018 regelmatig avonden waarbij we met fysiotherapeuten in gesprek gaan. Tijdens deze avonden staan we stil bij het inkoopbeleid, bespreken we hoe we samen administratieve lasten kunnen aanpakken en welke ideeën fysiotherapeuten hebben op terrein van vernieuwing en verbetering van de zorg.

VGZ voor de fysiotherapeut

Het afsluiten van een overeenkomst met VGZ betekent onder andere:

 • Vanaf medio juli 2018 is de betaaltermijn voor declaraties van gecontracteerde fysiotherapeuten verkort naar één werkdag. Deze snellere uitbetaling geldt voor declaraties die automatisch door ons systeem worden beoordeeld en goedgekeurd zijn. Dat betekent dat u in 96% van de gevallen sneller uitbetaald krijgt.
 • Wij stellen het uitzetten van de PREM in de overeenkomsten van 2020 niet meer verplicht. Wel blijven wij het uitvragen van patiëntervaringen van belang vinden voor uw eigen inzicht in uw zorgverlening. We volgen de landelijke ontwikkelingen om patiënttevredenheid transparant te maken via Zorgkaart Nederland. Als er op dat terrein nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij ons beleid daarop aan.

  Vanaf 2019 is de uitzet- en/of minimale responseis meer voor de PREM-vragenlijst al komen te vervallen. In de gesprekken die wij het afgelopen jaar hebben gevoerd met fysiotherapeuten bleek dat zij weinig invloed hadden op het aantal patiënten dat de PREM-vragenlijst invult. 
 • VGZ vindt het belangrijk dat Fysiotherapie voor iedereen toegankelijk is. Daarom hanteren wij binnen onze aanvullende verzekering geen medische selectie voor (toekomstige) verzekerden.
 • Als zorgverzekeraar hebben wij de maatschappelijke rol om de fysiotherapeutische zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom vragen we u als fysiotherapeut doelmatig te werken. Dit moeten wij ook goed aan onze verzekerden communiceren. Bijvoorbeeld door uit te leggen dat u als fysiotherapeut alleen behandelingen verricht wanneer dit medisch noodzakelijk is, ongeacht de verzekering die uw patiënt heeft.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam