Ledenbetrokkenheid

De wensen en behoeften van onze leden staan centraal in ons beleid. We zijn er ook van overtuigd dat we alleen samen en in verbinding met zorgaanbieders de toekomst van de paramedische zorg kunnen vormgeven.

Gesprekken, dialoogsessies en onderzoek

Om de wensen en behoeften te achterhalen doen we bijvoorbeeld onderzoek onder onze leden en gaan we actief in gesprek met zorgaanbieders, bijvoorbeeld tijdens dialoogsessies.

In 2024 gaan we in gesprek met logopedisten en VGZ-leden voor het ontwikkelen van een visie voor logopedie.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam