Retourinformatie voor afwijsreden 0551

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

U heeft geen geldige machtiging voor deze verzekerde, of u declareert niet volgens de machtiging. Voor de indicaties in Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering was in 2022 een machtiging nodig.

Tips & adviezen:

De koppeling met de declaratie is mislukt

Waarschijnlijk komen niet alle gegevens op de machtiging en de declaratie met elkaar overeen (zoals de AGB-code van de praktijk & de diagnosecode). Controleer onderstaande gegevens met de goedkeuringsbrief van de machtiging. Komt één van de gegevens niet overeen? Dan kunt u de declaratie opnieuw indienen met de juiste gegevens.

 • Machtigingsnummer 
  Tip: een overname of verlenging wordt afgegeven onder een nieuw machtigingsnummer. Ook bij een overstap naar een andere verzekering (bijvoorbeeld van VGZ naar Univé) krijgt de machtiging een nieuw nummer. 

 • AGB-code praktijk 
  Tip: is de AGB-code van uw praktijk gewijzigd? Dan dient u de machtiging allereerst over te zetten/nemen. U kunt dit doen door dit webformulier in te vullen.

 • Diagnosecode 
  Tip: controleer of deze code gelijk is aan de code op de goedgekeurde machtiging.
  Is uw aanvraag goedgekeurd, maar heeft u geen goedkeuringsbrief ontvangen? U kunt deze terugvinden in Mijn postvak in de Mijn Omgeving Zorgaanbieders. Ook versturen wij deze brief naar uw correspondentieadres dat in Vektis vermeld staat. Is dit adres onjuist? Dan kunt u het adres wijzigen via Vektis.  

  Tip: controleer (ook bij een machtigingsvrije indicatie) of de diagnosecode correct is ingevoerd conform de uniforme diagnosecodelijst DCSPH. Het kan zijn dat u gebruik maakt van een diagnosecode welke niet meer voorkomt op de DCSPH. Declareer dan aan de hand van de juiste en meest recente diagnosecode. U hoeft niet opnieuw te starten met CSI 008. Houd bij een gelimiteerde indicatie de originele einddatum aan. 
 • Periode 
  Tip: controleer of de behandeldatum binnen de periode van de goedgekeurde machtiging valt. Let op: een machtiging die wordt verlengd, krijgt een nieuw machtigingsnummer. 

U heeft geen machtiging aangevraagd voor een behandeling die voor 1 januari 2023 gestart is

In Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering staan de indicaties waarvoor u een machtiging nodig had voor behandelingen die gestart zijn voor 1 januari 2023. In verband met de afschaffing van het machtigingenbeleid kunnen er geen nieuwe machtigingen meer aangevraagd worden. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van 1 februari 2023. 

Machtiging met terugwerkende kracht goedgekeurd?

Als de machtiging met terugwerkende kracht is goedgekeurd worden de eerder gedeclareerde (afgewezen) behandelingen voor u gecorrigeerd. De correctiespecificatie staat in VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam