Retourinformatie voor afwijsreden 0551

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

U heeft geen geldige machtiging voor deze verzekerde, of u declareert niet volgens de machtiging. Voor de indicaties in Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering is een machtiging nodig. Voor gecontracteerde zorgaanbieders bestaan uitzonderingen.

Tips & adviezen:

De koppeling met de declaratie is mislukt

Waarschijnlijk komen niet alle gegevens op de machtiging en de declaratie met elkaar overeen (zoals de AGB-code van de praktijk & de diagnosecode). Controleer onderstaande gegevens met de goedkeuringsbrief van de machtiging. Komt één van de gegevens niet overeen? Dan kunt u de declaratie opnieuw indienen met de juiste gegevens.

 • Machtigingsnummer 
  Tip: een overname of verlenging wordt afgegeven onder een nieuw machtigingsnummer. Ook bij een overstap naar een andere verzekering (bijvoorbeeld van VGZ naar Univé) krijgt de machtiging een nieuw nummer. 

 • AGB-code praktijk 
  Tip: is de AGB-code van uw praktijk gewijzigd? Dan dient u de machtiging allereerst over te zetten/nemen. U kunt dit doen door dit webformulier in te vullen.

 • Diagnosecode 
  Tip: controleer of deze code gelijk is aan de code op de goedgekeurde machtiging.
  Is uw aanvraag goedgekeurd, maar heeft u geen goedkeuringsbrief ontvangen? Wij versturen deze brief naar uw correspondentieadres dat in Vektis vermeld staat. Is dit adres onjuist? Dan kunt u het adres wijzigen via Vektis. Nadat de wijziging is doorgevoerd, kunt u bij ons een nieuwe goedkeuringsbrief aanvragen.  

  Tip: controleer (ook bij een machtigingsvrije indicatie) of de diagnosecode correct is ingevoerd conform de uniforme diagnosecodelijst DCSPH. Declareert u voor een machtigingsvrije indicatie, dan kan het zijn dat u gebruikmaakt van een diagnosecode welke niet meer voorkomt op de DCSPH. Declareer dan aan de hand van de juiste en meest recente diagnosecode. U hoeft niet opnieuw te starten met CSI 008. Houd bij een gelimiteerde indicatie de originele einddatum aan. 
 • Periode 
  Tip: controleer of de behandeldatum binnen de periode van de goedgekeurde machtiging valt. Let op: een machtiging die wordt verlengd, krijgt een nieuw machtigingsnummer. 

U heeft geen machtiging aangevraagd

In de Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering staan de indicaties waarvoor u een machtiging nodig heeft. Heeft u een overeenkomst met ons? Dan gelden er uitzonderingen op deze machtigingen. Op de pagina over machtigingen staat meer informatie en kunt u direct online een machtiging aanvragen.

Verzekerde is overgestapt naar één van onze labels

Als de verzekerde overgestapt is naar één van de andere labels van Coöperatie VGZ, nemen wij de machtiging over. Indien er nog geen machtiging loopt, moet u deze aanvragen. Dit kan gemakkelijk online via het aanvraagformulier voor machtigingen. Wanneer de machtiging al liep bij de andere verzekeraar, stuur ons dan een kopie van deze goedkeuring. U voegt de schriftelijke bevestiging van de vorige verzekeraar toe aan uw machtigingsaanvraag op deze pagina.  

Machtiging met terugwerkende kracht goedgekeurd?

Als de machtiging met terugwerkende kracht is goedgekeurd worden de eerder gedeclareerde (afgewezen) behandelingen voor u gecorrigeerd. De correctiespecificatie staat in VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam