Zorg op afstand declareren

Wilt u als paramedische zorgaanbieder weten onder welke prestatie u moet declareren? Selecteer hieronder welke zorg op afstand u wilt declareren. We helpen u graag verder.
Videoconsult reguliere prestaties
Zorg op afstand via een videoverbinding is goed mogelijk. Bekijk welke prestatiecodes u kunt gebruiken.
Videoconsult verbijzonderde prestaties
Bekijk welke verbijzonderde prestaties u via videoconsult eveneens kunt declareren. 
Telefonische zitting
Wilt u een telefonische zitting declareren? Hier vindt u de prestatiecodes per paramedische zorgsoort.

Videoconsult

Voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie en oefentherapie  

Behandelingen kunnen via een videoconsult gedeclareerd worden onder de reguliere prestaties uit de overeenkomst. Dus bijvoorbeeld een reguliere behandeling via videoconsult declareert u middels de prestatie ‘individuele reguliere zitting’ en een intake en onderzoek via een videoconsult declareert u via de prestatie ‘(screening), intake en onderzoek’. Deze prestaties met bijbehorend tarief vindt u in uw huidige overeenkomst en declareert u al bij ons. Het tarief blijft gelijk. Meer informatie over het videoconsult en de voorwaarden vindt u in de bijlage van dit bericht.  

Voor logopedie met een behandeldatum vanaf 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020

Hiervoor declareert u het videoconsult via de prestatie ‘telelogopedie’. Deze prestatie kopen wij momenteel niet in en vindt u dus niet terug in uw huidige overeenkomst. De prestaties vindt u in het overzicht hieronder. Het tarief voor de zittingen telelogopedie is gelijk aan het tarief van de individuele zitting en deze vindt u terug in uw huidige overeenkomst. 

Prestatie Prestatiecode
Individuele zitting telelogopedie  05/4002 
Individuele zitting telelogopedie Stotteren  05/4309 
Individuele zitting telelogopedie Afasie  05/4312 
Poliklinische telelogopedie  06/193086 
Poliklinische telelogopedie Stotteren  06/192981 
Poliklinische telelogopedie Afasie  06/192982 

Verbijzonderde prestaties videoconsult

Het is ook mogelijk het videoconsult te declareren voor onderstaande verbijzonderde prestaties. Deze prestaties met bijbehorend tarief vindt u in uw huidige overeenkomst en declareert u al bij ons. Het tarief blijft gelijk.

Vanaf 2021 staat in de NZa Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie - BR/REG-21102a in de ‘Toelichting’ digitale zorg omschreven. Dit betekent dat u als logopedist de prestaties logopedie op afstand kunt leveren en declareren met dezelfde prestatie(codes) als dezelfde behandelingen bij u in de praktijk. Meer informatie over digitale zorg is te vinden in de ‘Wegwijzer bekostiging digitale zorg’ van de NZa.

Fysiotherapie 

 • Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100) 
 • Individuele zitting manuele therapie (1200) 
 • Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500) 
 • Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600) 
 • Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750) 
 • Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775) 

Oefentherapie 

 • Individuele zitting kinderoefentherapie (2300) 
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie (2006) 
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie (2600) 
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie (2007) 

Ergotherapie 

 • Individuele zitting kinderergotherapie (5008) 
 • Individuele zitting handergotherapie (5009) 

Logopedie

 • Instructie/overleg logopedie ouders/verzorgers van de patiënt (4011)
 • Individuele zitting preverbale logopedie (4303)
 • Specifieke behandeling volgens het Hanenouderprogramma PDMT (4307)
 • Specifieke behandeling volgens het Hanenouderprogramma MDW (4318)
 • Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen (4315)

Voorwaarden verbijzonderde prestaties 

 • Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd; 
 • Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn; 
 • De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen voor de vergoeding/aanspraak in de basis- en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie; 
 • De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de basis- en/of aanvullende verzekering; 
 • Aan de tegemoetkoming kunnen na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.

Telefonische zitting

Voor diëtetiek 

Wij hebben de prestatie ‘telefonische zitting’ al ingekocht. U vindt deze prestatie met bijbehorend tarief in uw overeenkomst.

Voor ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie 

Elke gedeclareerde prestatie telt als één ‘tik’ mee in de aanspraak van de verzekerde. Het is belangrijk om de patiënt hierover goed te informeren. Een telefonische zitting kan gedeclareerd worden onder de prestatie ‘telefonische zitting’. Deze prestatie telt mee als één ‘tik’ per zitting in de aanspraak van de verzekerde. Het is belangrijk om de patiënt hierover te informeren. Hieronder vindt u een overzicht van de prestatiecode die u hiervoor gebruikt. Voor ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie is het tarief voor de telefonische zitting gelijk aan het tarief van de individuele zitting. Een telefonische zitting huidtherapie kan gedeclareerd worden tegen hetzelfde tarief als een zitting littekentherapie. Deze tarieven vindt u terug in uw huidige overeenkomst. 

Zorgsoort Prestatie Prestatiecode
Ergotherapie Telefonische zitting Ergotherapie 
88/5010 
Telefonische zitting Poliklinische Ergotherapie  06/192946 
Fysiotherapie  Telefonische zitting Fysiotherapie  04/1920 
Telefonische zitting Poliklinische Fysiotherapie  06/193026 
Logopedie  Telefonische zitting Logopedie  05/4010 
Telefonische zitting Poliklinische Logopedie  06/193085 
Oefentherapie  Telefonische zitting Oefentherapie  07/2700 
Telefonische zitting Poliklinische Oefentherapie  06/192954 
Huidtherapie  Telefonische zitting huidtherapie  90/7502 
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord