Uw gekozen zorgsoort:

Retourinformatie voor afwijsreden 0550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

U heeft geen geldige machtiging voor deze verzekerde, of u declareert niet volgens de machtiging. Voor de indicaties in Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering is een machtiging nodig. Voor gecontracteerde zorgaanbieders bestaan uitzonderingen.

Tips & adviezen:

Controleer of de gemachtigde periode niet is overschreden

Deze informatie staat op de door ons gestuurde goedkeuring. Als de behandeling buiten deze aangegeven periode valt kunt u een nieuwe machtigingsaanvraag naar ons toe sturen.
 

De koppeling met de declaratie is mislukt

Waarschijnlijk komen niet alle gegevens op de machtiging en de declaratie met elkaar overeen (zoals de AGB-code van de praktijk en de diagnosecode). Controleer de gegevens en dien de declaratie opnieuw in.

 

U heeft geen machtiging aangevraagd

In de Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering staan de indicaties waarvoor u een machtiging nodig heeft. Heeft u een overeenkomst met ons? Dan gelden er uitzonderingen op deze machtigingen. Deze vindt u in onze kennisbank. Stuur hiervoor de verwijzing van huisarts of specialist naar ons op. U vindt ons adres onder de contactpagina.