Retourinformatie voor afwijsreden 0550

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips en adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

U heeft geen geldige machtiging voor deze verzekerde. Voor de indicaties in Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering is een machtiging nodig. Voor gecontracteerde zorgaanbieders bestaan uitzonderingen.

Tips & adviezen:

 

Controleer of de gemachtigde periode niet is overschreden


Deze informatie staat op de door ons gestuurde goedkeuring. Als de behandeling buiten deze aangegeven periode valt kunt u een nieuwe machtigingsaanvraag naar ons toe sturen. 

De koppeling met de declaratie is mislukt


Waarschijnlijk komen niet alle gegevens op de machtiging en de declaratie met elkaar overeen (zoals de AGB-code van de praktijk en de diagnosecode). Controleer de gegevens en dien de declaratie opnieuw in.

U heeft geen machtiging aangevraagdIn de Bijlage 1 van het besluit zorgverzekering staan de indicaties waarvoor u een machtiging nodig heeft. Heeft u een overeenkomst met ons? Dan gelden er uitzonderingen op deze machtigingen. Stuur hiervoor de verwijzing van huisarts of specialist naar ons op. U vindt ons adres onder de contactpagina.