Uw gekozen zorgsoort:

Revalidatie

Revalidatie is bedoeld om beperkingen en participatieproblemen te voorkomen, verminderen of overwinnen. Het belangrijkste doel van revalidatie is om zelfstandiger te worden of te blijven. Daarbij speelt ook de psychologische component een belangrijke rol. Naast revalidatie als gevolg van een ongeval, ziekte of een aangeboren aandoening, onderscheiden we ook geriatrische revalidatie, speciaal voor kwetsbare ouderen.

Revalidatiezorg volgens Coƶperatie VGZ

Wij willen de komende jaren een slag maken als het gaat om transparantie, afbakening en doelmatigheid in de revalidatiesector. Dit betekent dat wij de kwaliteitsindicatoren van de beroepsgroep hanteren. Ook gaan we de komende jaren stappen zetten richting een daadwerkelijke prestatiebekostiging. We nodigen partijen uit om met ons mee te denken en dit verder vorm te geven.

Daarnaast focussen we ons de komende jaren inhoudelijk op vijf doelgroepen: dwarslaesie, CVA, amputaties, chronische pijn en kinderen. Per doelgroep ontwikkelen wij de komende tijd ons inhoudelijke beleid verder. Zo is in de overeenkomst 2015 de Zorgstandaard Dwarslaesie (ZD) opgenomen. Wij monitoren de komende tijd actief welke instellingen voldoen aan de normen van de ZD.

Nieuwe werkwijze revalidatiezorg
Momenteel krijgen we veel vragen omtrent de nieuwe werkwijze revalidatiezorg. Meer uitleg hierover staat in een document dat we hierover hebben opgesteld.

Toelichting aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie.

Om een aanvraag tot machtiging voor medisch specialistische revalidatie te doen, doorloopt u de volgende stappen:

Wij handelen uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Is de aanvraag incompleet, onduidelijk of leidt deze tot discussie? Dan wijken we af van deze termijn. De ingevulde machtiging kan ook per post verstuurd worden. Dit kost echter wel extra afhandelingstijd. 

 

Coƶperatie VGZ 
T.a.v. Machtigingen Revalidatiezorg 
Postbus 25150 
5600 RS EINDHOVEN

Vergoeding revalidatie

Wij vergoeden revalidatie uit de basisverzekering. Onze verzekerden hebben recht op een vergoeding voor revalidatie in de volgende gevallen: De verzekerde heeft een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen. De verzekerde heeft een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel die communicatie, cognitie of gedrag beperkt.

Geriatrische revalidatie

Voor kwetsbare ouderen bieden wij geriatrische revalidatie. Het doel is om deze ouderen te helpen om zo snel mogelijk terug te keren naar hun thuissituatie. Ook deze vorm van revalidatie vergoeden wij uit de basisverzekering. Verzekerden hebben recht op geriatrische revalidatie als deze zorg:

  • start binnen een week na een ziekenhuisverblijf
  • start na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp
  • start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek (bij acute aandoeningen)

Geriatrische revalidatie wordt altijd gegeven door een multidisciplinair team onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Verzekerden hebben recht op maximaal 6 maanden geriatrische revalidatie vanuit de basisverzekering.Vergoeding geriatrische revalidatie 

Geriatrische revalidatie vergoeden wij (tot maximaal 6 maanden lang) uit de basisve

rzekering als deze zorg:

  • start binnen een week na een ziekenhuisverblijf
  • start na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp
  • start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek bij acute aandoeningen

In alle gevallen zijn onze verzekeringsvoorwaarden leidend. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden van al onze merken.

Toestemming noodzakelijk

Behandelingen waarvoor u toestemming nodig hebt, zijn aanvragen voor verlenging van geriatrische revalidatiezorg met een behandelduur langer dan 6 maanden.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vult u het aanvraagformulier Geratrische zorg (PDF) in. U kunt uw aanvraag online indienen via het contactformulier.

Relevante links

 Zorgzoeker


Contact

Voor al uw vragen over declaraties, machtigingen, vergoedingen of uw overeenkomst kunt u contact opnemen met onze medewerkers van het Serviceteam Zorgverleners via telefoonnummer 040 - 297 54 03. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen via ons digitaal contactformulier.

 
 
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord